نوآوری و کار آفرینی ورزشی (آشنایی با مفهوم نوآوری و کار آفرینی)

, ,

نوآوری و کار آفرینی ورزشی (آشنایی با مفهوم نوآوری و کار آفرینی)

کار آفرینی ورزشی درواقع یعنی خلق ارزش‌جدید بااستفاده از تلاش‌های متعهدانه البته با درنظر گرفتن ریسک‌های ناشی‌از آن.

کار آفرینی ورزشی

شومپیتر اقتصاددان و سیاسی‌دان آمریکایی کارآفرینی را “تخریب خلق” نام گذاری کرد.

باتوجه به‌روند توسعه اقتصادی در کشورهای جهان‌اول و توسعه یافته به‌این مهم دست می‌یابیم که اقتصاد تحت‌تاثیر کارآفرینی است.

در کشورهای توسعه نیافته کارآفرینان نقش خودرا در توسعه‌اقتصادی به‌خوبی ایفا‌نکردند یا اهمیت ندادند وهمین مانع پیشرفت آنها شده‌است.

 

کار آفرینی ورزشیدراکر پدرعلم‌مدیریت، کار آفرینی را اختصاص‌داد به‌کسی که فعالیتی‌را با‌سرمایه اقتصادی‌خودش آغاز‌می‌کند وباعث تغییر ارزشها و تحول دراطراف خود می‌شود.

 

این سوال پیش می‌آید که چه چیزی باعث حضور و ورود کارآفرینی در عرصه اقتصاد کشورهای توسعه یافته شده است؟

درواقع می‌توان گفت مطالعات و پژوهش‌های اولیه و مستمر درزمینه کارآفرینی شاید مهمترین عامل حضور کارآفرینی در اقتصاد باشد.

پایه های مهم کارآفرینی نوآوری، پیشگامی و قابلیت ریسک پذیری است.

این پایه‌ها یا خصوصیات برای هردو رویکرد ورزشی قهرمانی‌و همگانی حائز اهمیت‌است. هر‌چند که‌این خصوصیات برای فهم بیشترکارآفرینی به‌کارگرفته می‌شوند.

کار آفرینی ورزشی موقعی ایجاد می‌شود که یک نهاد‌ورزشی، به‌طور مشترک وبه منظور پاسخگویی به‌یک فرصت و خلق‌ارزش رفتار می‌کند.

نهاد‌هایی که در امر ورزش ممکن است درگیر این مسئله شوند می‌توانند افراد، سازمان‌ها یا جوامع باشند.

انواع کارآفرینی ورزشی

کار آفرینی ورزشی انواع مختلفی دارد که در زیر ذکر شده است:

 1. کار آفرینی جامعه محور
 2. کار آفرینی شرکتی
 3. کار آفرینی بومی
 4. کار آفرینی بین ‌المللی
 5. کار آفرینی سازمانی
 6. کار آفرینی اجتماعی
 7. کار آفرینی زنان
 8. کار آفرینی فناوری
 9. کار آفرینی شهری

معرفی انواع کار آفرینی ورزشی

کارآفرینی جامعه محور

وقتی که کارآفرین و سازمان دریک جامعه به‌صورت مشترک و به‌دنبال یک هدف مشترک باشند.کار آفرینی ورزشی

در راستای ورزش کارآفرینی جامعه محور بین تیم‌های ورزشی، سازمان‌ها یا حامیان مالی ورزشکاران و حتی سازمان‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

منظور از سازمان‌های اجتماعی یعنی مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی است.

کار آفرینی ورزشی بر اقتصاد و اجتماع  به واسطه جامعه تاثیر می‌گذارد و از همین لحاظ آن‌را پویا می‌گویند.

رخ‌دادهای ورزشی و تیم‌ها، توسعه جامعه را به واسطه ایجاد انگیزه برای مشارکت در ورزش و فعالیت‌های ورزشی تحریک می‌کنند.

شرکای تجاری تیم‌های ورزش به‌وسیله سازمان‌های دولتی وهمچنین کسب‌و کارهای محلی باعث توسعه‌استادیوم‌های ورزشی و همچنین رخ‌دادهای ورزشی می‌شوند.

کارآفرینی جامعه‌محور با تحریک تمرکز کردن بر موضوعات اجتماعی، مانند جلوگیری از چاقی در دوران کودکی.

شرکای سازمان‌های مرتبط با ورزش را برای انجام وظایف‌ اجتماعی و مورد پسند انسان تحریک می‌کند.

سازمان (NBA) که یک سازمان‌ورزشی است به‌عنوان یک سازمانی که حامی‌ورزش است از تمام امکاناتش برای کمک‌به جامعه استفاده می‌کند.

این سازمان شعار (ما مراقب هستیم) را برای خود اختصاص داده است.

این شعار هم بیشتر برای تحریک جوانان است تا به وسیله انجمن بسکتبال با جوامع محلی درگیر باشند.

کار آفرینی شرکتی

این نوع کارآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که مشاغل در راستای نوآوری دست به عمل بزنند.

خب باتوجه به تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که نوآوری در زمینه ورزش دو حالت محصول محور یا فرآیند‌محور دارد.

ورزش هایی که کماکان مسیر پیشرفت و توسعه را دارند طی می‌کنند نوآوری محصول محور در میانشان بیشتر بروز یافته.

البته شاید برای این نوع ورزش ها اسنوبورد مثال خوبی باشد.

اما ورزش هایی مانند اسکی نوآوری فرایند محور در بینشان بروز یافته.

چیزی که باعث موفقیت در کسب وکار ورزشی می‌شود قیمت محصول، مکان عرضه و طریقه معرفی محصول به بازار است.

کارآفرینی نژادی

یکی از عوامل مهم که باعث تغییرات اجتماعی می شود همین کارآفرینی نژادی است.

این نوع کارآفرینی موقعی اتفاق می‌افتد که افراد با ملیت های متفاوت در نوآوری ایفای نقش می کنند.

خوشبختانه امر ورزش باعث‌شده که افراد بومی بتوانند در حرفه‌ورزشی که توانایی دارند به‌دلیل جایگاه اجتماعیشان بدون تبعیض افتخار کسب‌کنند.

کارآفرینی سازمانی

این نوع کارآفرینی موقعی اتفاق می‌افتد که یک نهاد دنبال طرح هایی باشد که باعث تغییر سازمان شود.

در امر ورزش نهادهای زیادی هستند که باعث تغییر در سازمان های ساختار یافته شدند به خصوص در ورزش حرفه‌ای.

کمیته بین المللی المپیک (IOC) و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) از جمله این نوع نهاد ها هستند.

کار آفرینی بین المللی

این مدل از کار آفرینی زمانی اتفاق می افتد که یک سازمان در بازار بین المللی توسعه پیدا کند.

این نوع از کار آفرینی در ورزش های بین المللی با استفاده از بازار های خارجی جدید دیده می شود.

کار آفرینی اجتماعی

این مدل از کارآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که هدف‌هایی که خصوصی نیستن و غیر انتفاعین با ایده‎های شغلی مشترک باشند.

کار آفرینی اجتماعی در زمینه ورزش باعث می شود تا در مسائل اجتماعی تغییر ایجاد شود.

کار آفرینی فناوری محور

زمانی که نوآوری در فناوری به وجود آید در واقع فناوری محور نامیده می شود.

توسعه در تکنولوژی ها مانند اینترنت و ماهواره باعث شد تا حضور افراد در امر ورزش بیشتر شود.

کار آفرینی زنان

وقتی که زنان در شغل های متفاوت ایفای نقش کنند باعث ایجاد این نوآوری می شود.

در آمریکا و در راستای ورزش کار آفرینی زنان در ورزش‌هایی که توسط آنها صورت می گیرد افزایش یافته است.

کار آفرینی شهری

محققان به‌این نتیجه رسیدند که میزبانی المپیک‌و درواقع رویداد‌های ورزشی باعث‌می‌شود تا زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌و سیاسی یک‌جامعه توسعه یابد.

با این وجود اگر مسئولان کشور پشتیبان باشند و حمایت کنند این مهم باعث می‌شود تا کارآفرینی شهری افزایش پیدا‌کند.

 

نوآوری ورزشی

یکی از بخش های پر اهمیت در زمینه کارآفرینی، نو آوری است.

موسسه های کارآفرینی نوآوری را به دست می‌گیرند تا بتوانند در بازارهای جهانی پیشروی کنند و به رقابت بپردازند.

جالب است بدانیم نوآوری در زمینه‌ورزش توسط تیم‌های ورزشی سازمان‌هایی که در زمینه ورزش فعالیت دارند و همچنین بازیکنان اتفاق‌می‌افتد.

وقتی که یک تیم ورزشی برای بهتر کردن عملکرد خودش یک استراتژی جدید و خاصی را ایجاد می کند.

در دهه گذشته پر اهمیت‌ترین نوآوری که باعث کمک به عملکرد تیم‌ها شده‌بود استفاده از مدل‌ریاضی و تحلیل‌آماری ورایانه‌ای بود.

توسعه لیگ ورزشی و همچنین راه یافتن آنها به مرحله جهانی از اتفاقات خوب این نوآوری در زمینه ورزش بوده‌است.

به عنوان مثال چیزی که باعث ایجاد لیگ جهانی فوتبال آمریکایی شد لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا بود.

به وجود آمدن این نوآوری سبب امتیازات در کانادا و آمریکا شد.

تغییر و تحول در فناوری هم باعث ایجاد نوآوری در زمینه ورزش شده است.

وقتی که ما در زمینه فناوری (مهندسی و مواد) ترقی پیدا کنیم این خود مسبب موفقیت در ورزش می‌شود.

شرط بندی در زمینه ورزشی-اینترنتی، وبلاگ‌های که در راستای ورزش ایجاد شده و همچنین سایتهایی که مختص باشگاه‌های ورزشی است.

این ها همه باعث شدند که مسیر استفاده از ورزش دگرگون شود.

تکنولوژی های به وجود آمده در راستای ورزش مانند بازی های رایانه ای -ورزشی باعث نوآوری در امر ورزش شدند.

این بازی ها همچنین جز محبوب ترین بازی های رایانه ای شناخته شدند.

جالب است که بدانیم مد هم باعث نوآوری و کار آفرینی در زمینه ورزش است

شرکت هایی که در این راستا پیشرو بودند از جمله شرکت آیداس و نایکی هستند.

این شرکت ها با تولید کردن مواد جدید در وسایل و لباس ها باعث این پیشروی شدند.

متدی دیگر از کارهای نوآورانه این بود که لباس‌هایی با مارک مشخص برای مشتریان اسم و رسم‌دار ورزشی ایجاد شد.

و همین امر باعث ترویج آن در جامعه شد.

نکته مهم دیگری که باعث شد سازمان های ورزشی ساختار جدید بگیرند و در واقع باز آفرینی شوند.

این بود که از نماد باشگاه و مارکشان در زمینه مد استفاده شد.

دانشگاه های مدیریتی جهان در اخرین رده بندی سازمان CWUR درسال ۲۰۱۷

,

بزرگ ترین دانشگاه های مدیریتی دنیا چه دانشگاه هایی هستند؟

خوب اول از همه میخواهیم مرکز نشر این اطلاعات و رتبه بندی کل دانشگاه ها و دانشگاه های مدیریتی لیست ما را به شما معرفی کنیم.

فهرست رتبه‌بندی بزرگ ترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۷ از سوی موسسه CWUR:

مرکز جهانی دانشگاهی (CWUR) اطلاعات برترین دانشگاه هارا انتشار میدهد.

جهت مشاهده لیست کامل دانشگاه‌های حاضر در این رتبه‌بندی به آدرس  http://cwur.org/2017.php مراجعه فرمایید.

بر اساس این لیست هشت دانشگاه ایران در این رتبه بندی هستند.مافقط هشت دانشگاه برتر رادر اخر توضیح خواهیم داد.

مرکز جهانی دانشگاه(CWUR) تنها مرکزی است که علاوه بر سنجش کیفیت تحقیقات  وعضوهای هیئت علمی دانشگاه ها،سطح کیفیت اموزش وپرورش دانشجویان دانشگاه ها را مورد بررسی کرده و تنها برای جمع اوری اطلاعات به نظرسنجی ها و اطلاعات ثبت شده توسط خود دانشگاه اتکا نمیکند.

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

۱- دانشگاه هاروارد

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

رکورد اولین دانشگاه های مدیریتی دنیا برای دانشگاه هاوارد است.

این دانشگاه در کمبریج،ماساچوست امریکا قرار دارد.ان را به عنوان قدیمی ترین مرکز اموزش عالی این کشور میشناسند.یکی از محبوب و مشهور ترین  دانشکده های دانشگاه هاوارد دانشکده ی بازرگانی این دانشگاه است  و بزرگترین کتابخوانه ی دانشگاهی علوم جهان را دارد.

این دانشگاه براین اصل پایبند است که دانشجوباید علاوه برا کسب اصول کسب و کار اصول اخلاقی تجارت را دربرگیرند.

در دانشگاه هاوارد دانشجویان میتوانند دردورشته ی تحصیلی همزمان تحصیل کنند و نیز شیوه اموزشی دانشگاه هاواردبرپایه مطالعات موردی پابرجاست.

در دنیا دانشجویان فارغ التحصیل MBA هاوارد به عنوان شایسته وبهترین متخصصان شناسخته شده اندودردوران تحصیل خودنیز‌پیشنهادات‌شغلی بسیارمطلوبی دارند.

مایکل بلومبرگ،رابرت کرافت و جفری ایملت فارغ التحصیلان این دانشگاهند.

شعار: ما رهبرهایی را اموزش میدهیم که دنیارا دگرگون میکنند.

۲- دانشگاه استنفورد

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

یکی از بزرگترین دانشگاه های مدیریتی دانشکده کسب وکار دانشگاه استنفنود است.این دانشکده خصوصی است ودر پالوالتو کالیفرنیا است.

این دانشکده با شرکتت های مشهوی همانند سیلیکون همکاری میکند و هدف خود را پرورش رهبرهایی با اخلاق برای تبدیل دنیا به یک جای بهتر میداند و همچنین تحصیلات اکادمیک خود را هم برگذار میکند.همچنین دوره های علمی کوتاه MBAرا برای دوره ی دکتری و فوق لیسانس خود ارائه میدهد.این دانشگاه به عنوان برترین دانشگاه امریکا در حوضه حمایت محیط زیست انتخاب شده استو با مدرسه ی لندن و دانشگاه هاوارد همکاری گشترده ای دارد.

شعار: کشف و یافتن ایده هایی که باعث میشوند رهبرانی روشنفکر و خلاق باشیم ودرک مارا از مدیریت بهبود میبخشد.

۳ – (دانشگاه MIT)،دانشکده اسلون،موسسه فناوری ماساچوست

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

در کمبریج،ماساچوست امریکا دانشگاهی خصوصی و تحقیقاتی وجود دارد که در لیست ژ ما نیز است.

امروزه پس از صد سال که از تاسیس کالج مدیریت MIT میگذرد،بی تردید در سال ۱۹۱۴ به عنوان زی مجموعه ی گرایش امار یکی از بهترین دانشگاه های مدیریتی جهان است.این دانشگاه کلاس هایی برای تمام مقاطع دانشگاهی ارائه میدهد و دانشجویان را با کارگاه های اجرایی با اصول کار افرینی در مدیریت کسب و کار کشورهای درحال پیشرفت و کشورهای پیشرفته اشنا میکند.

گلاس های پرورش طرز فکر نو اورد وخلاق از دیگر دوره های مخصوص این دانشگاه است.

گوگل،ماکروسافت،ادوبی و فیس بوک بیشترین پیشنهاد کار را به فارغ التحصیلان این دانشگاه ها میدهد.

شعار: پرورش رهبرانی که جهان را به به جای بهتری تبدیل میکنند و اصول گرا و نو اور نیز هستند.

۴- دانشکده ی جاج دانشگاه کمبریج

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

دانشگاه کمبریج، چهارمین دانشگاه کسب وکار ازلیست برترین دانشگاه های مدیریتی است.این دانشگاه به خاطرتشویق تفکرانتقادی وخودکفایی دانشجوهایش مشهور است.

یکی از دلیل هایی که دانشگاه کمبریج به عنوان بهترین دانشگاه های مدیریتی و اموزش رهبران اینده شناخته میشود این است که یکی از الزامات فارغ التحصیل شدن  از این دانشگاه تحقیق هایی موردی و با پایان باز و داشتن توانایی پیدا کردن راه حل برای مشکلات است.

دانشجویان کمبریج از شیش قاره وبیش ازچهل کشوردنیاهستند.جمعه ی مجازی ان نیز سیلیکون فن نام دارد.

۵- دانشکده‌ی سید دانشگاه آکسفورد

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

پنجمین دانشگاه لیست برترین دانشگاه های مدیریتی جهان دانشگاه اکسفورد،قدیمی ترین دانشگاه انگلیسی زبان است که درشهراکسفوردانگلیس است.

اکثریت دانشجویان دانشکده ی مدیریت اکسفورد را یعنی چیزی حدود ۹۵ درصد ان را دانشجویان بین المللی تشکیل میدهند.

هدف این دانشگاه پرورش رهبران و کارافرینانی نواور و با چشم اندازی رو به فردا است.این دانشگاه طی برنامه هایی که برای دانشجویان خود تدارک دیده انهارا در طول هرترم یک یا دو هفته برای اشنایی دانشجویان خود با کسب وکارهای متختلف و فارغ التحثیلان سایر مناطق و کارافرینان برتر به مناطق مختلف جهان میبرد و انها در این سفرها سبک و شیوه ی مدیریت وتاسیس کسب وکار در مناطق مختلف جهان را درک میکنند.همچنین در کشور انگلیس دانشجویان این دانشگاه بیشترین امار شغل های مدیریتی را دارند.

۶- دانشگاه کلمبیا

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

دانشگاه کلمبیا  در شهر نیویورک امریکا واقع شده است و قسمت اقتصادی و مالی،بیشترین بخش دانشکده ی مدیریتی ان را تشکیل میدهد به همین دلیل  توانسته در لیست برترین دانشگاه های مدیریتی جای بگیرد.

دانشجویان سال اول دراین دانشگاه دریک گروه قرارمیگیرند ودروس یکسانی راطی میکنند ودورس تحصصی هررشته ازسال دوم اغازمیشود. این دانشگاه دوره های کاراموزی به صورت اختیاری که تضمین ورود دانشجویا به بازار کار است برای انها برگذار میکند. چندتن از فارغ التحصیلان این دانشگاه عبارتنداز:وارن بافت،برکشایر هاتاوی و سالی کراوچک.

شعار: پرورش رهبرها و ایده هایی که با مشاغل نوین،دنیارا دستخوش تحول میکنند.

۷- دانشکده‌ی هاس  دانشگاه کالیفرنیای برکلی

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

دانشگاه کالیفرنیایکی ازدانشگاه های مدیریتی است که دربرکلی امریکااست.مدرسه ی بازرگانی هاس،دومین دانشکده بازرگانی واقتصاد به لحاظ تاریخچه وقدمت درامریکاست.

متنوع ترین رشته های تحصیلی مدیریتی را دردنیا این دانشگاه ارائه میدهد و قسمتی از سه ازمایشگاه انرژی ایالات متحده است و به پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشجویان  کمک میکند.

این دانشگاه دوره های کوتاه مدت MBAرا به متقاضیان ارائه میدهد ولی برنامه تحصیلات کلاسیک این دانشگاه ۳ ساله است.

فعالیت های اموزشی دانشکده هاس بیشتر بر همکاری و تفکرانتقادی با کسب و کارهای منطقه خلیج سانفرانسیسکو تمرکز دارد.این دانشگاه با چند مرکز پژوهش جهان از جمله مرکزکسب وکار اسیا و مرکز تحقیقاتی املاک،اقتصاد و مستغلات شهری فیشر به عنوان یکی از مرجع های اصلی سرمایه گذاری شناخته میشود . ۳۷ درصد از دانشجوهای این دانشگاه رادانشجویان بین المللی تامین میکنند.

شعار: ۱- اعتمادبه‌نفس بدون تکبر ۲-  درک وضع موجود ۳-  بیشتر از خود ۴ – همیشه دانشجو

۸- دانشکده‌ی بوث دانشگاه شیکاگو

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

دانشگاه شیکاگو یکی از بهترین دانشگاه های مدیریتی و یک دانشگاه غیر دولتی است که در سال ۱۸۹۱ میلادی در ایالت ایلینوی شهر شیکاگو در آمریکا تاسیس شده. این دانشگاه حدود ۱۴هزار دانشجو دارد و چیزی حدود ۲۱%انهارا دانشجویان بین المللی و خارجی تشکیل میدهد. دانشجویان این دانشگاه ۸۲ جیازه نوبل را برنده شده اند. از دانشجویان برتر این دانشگاه مانند:ریچارد رورتی و جیمزواتسون و ساموئل هانتینگتون را میتوان نام برد.

تربیت رهبرانی که بتوانند از پس هر چالشی بر بیایند هدف این دانشگاه است و فارغ التحصیلان این دانشگاه بر اموزش MBAبالاترین نرخ اشتغال را میان دانشگاه های امریکا دارد و برنامه ی درسی سناریوهای دنیای حقیقی کسب و کار تمرکز داردو برای همین برخی دروس خود را در کارگاه های تجربی تجربه میکنند.

دانشجوباین دانشکده بوس باید در طی تحصیل خود با استارتاپ های نوپا همکاری کنند تا با دنیای تجارت اشناشوند.

درصورت تمایل میتوانند دوره ی کاراموزی خودشان رادرشرکت های خصوصی تجاری بگذرانندواز همین طریق بابازارهای جهانی وفرصت های اقتصادی رابسنجند.

شعار: بگذاریم زندگی بشر با رشد روزافزون دانش غنی شود.

۹- دانشکده‌ی وارتو دانشگاه پنسیلوانیا

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

این دانشگاه در شهر فیلادلفیا پنسیلوانیای امریکا است و توانسته در لیست بهترین دانشگاه های مدیریتی نیز جای بگیرد و رتبه ۹ بهترین دانشگاه جهان را به خود اختصاص دهد.این دانشکده اولین دانشکده ی کسب و کار امریکا است و در سال ۱۸۸۱تاسیس شده امروزه نیز دارای بزرگترین دیتابیس اقتصادی و مالی جهان است.این دانشگاه از گران ترین دانشگاه های دنیا از لحاظ شهریه تحصیل است وبا ازمون ها و گزینش سختی دانشجو میپذیرد و امروزه نیز دارای بزرگترین شبکه فارغ التحصیلی MBAحهان است. در سال اول تحصیل خود دانشجویان باید دروس سنتی اقتصاد،امار و مالیه بپردازند و از سال بعد دروس خود را انتخاب کنند.همچنین دانشجویان میتوانند در سال های بعد برای تحصیل به شعب دیگر دانشگاه اینسید در کشورهای دیگر پیش بگیرند.

همچنین این دانشگاه ازپژوهش های مستقل دانشجویان حمایت مالی میکنند.

ازفارغ التحصیلان این دانشگاه میتوان به جف واینر،لوئیس پلات،ایلان ماسک وجان اسکالی اشاره کرد.

شعار: دانش برای عمل

۱۰- دانشگاه ییل

بزرگترین دانشگاه های مدیریتی

دانشگاه بیل در شهر نیوهیون ایالت کنتینکت امریکا اسو و دانشگاهی خصوصی است و درلیست بهترین دانشگاه های مدیریتی است.دانشجویان این دانشگاه باید در طول دوران تحصیل خود یک دوره ی مطالعات جهانی بگذرانند.این دانشگاه کمک هزینه ی تحصیلی را برای دانشجویانی که ترم تابستانی خود را به کاراموزی در بخش خدمات اجتماعی یا رفاع عمومی بگذرانند فراهم میکند. این پروژه های اجتماعی با این هدف هستند که چشم اندازی در کسب و کار به وجود اورند که بتوانند به حل معضلات اجتماعی از قبیل بی خانمانی و گزسنگی جهانی کمک کنند. از سال ۲۰۰۷ این دانشگاه بعضی از کلاس های خود را برای متقاضیان انلاین برگذار میکند.

شعار: کامل ترین دانشگاه تجارت امریکایی که بهترین رهبران همه ی سطوح را به جامعه معرفی میکند.

۸ مورد از دانشگاه های ایرانی موجود در رده بندی (CWUR):

دانشگاه های ایران در لیست CWUR

MBA  که ما در متن بالا گفتیم چه چیزی است؟

برنامه های MBA از دوره های اموزش مسال های اخیر در موضوع مدیریت است.

موضوعات و شکل ان هرساله درحال تغییر است این دوره ها بیشتراز صدسال سابقه دارند.

MBA مخفف Master of Business Administration که به معنی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.

دوره های MBA مخصوص افرادی ساخته شده است که به دنبال علم مدیریت هستند ولی دراین رشته تحصیل نداشته اند.

اکثر کسانی که در دوره های MBA چه به صورت ازاد و چه به صورت دانشگاهی تحصیل میکنند کسانی هستند که در رشته های دیگر بوده اند و برای تکمیل دانش مدیریتی خود در این ازمون ها شرکت میکنند.

گرایش های MBA برای چجور افرادی مفیدند و چه مخاطبانی دارد؟

رشته های MBA برای افرادی ضرورت داردکه فکر کارافرینی دارند و میخواهند کسب و کار خودشان را راه اندازی کنند.

MBAبرای کسانی که کیفیت ارتباط بامدیران یاهمکارانشان پایین است مفیداست وهمچنین برای افرادی که درسمت های مدیریت یاسرپرستی هستندکاربردی است.

مدیریت استراتژیک چیست ؟ اهداف کارکرد ها و آینده شغلی آن چگونه است ؟

,

در این پست سعی داریم با مدیریت استراتژیک و دامنه ی فعالیت های آن آشنا شویم.

در پست های گذشته به معرفی انواع گرایش های رشته مدیریت چون مدیریت صنعتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت شهری ، مدیریت دانش ، مدیریت تکنولوژی و… پرداختیم.

پس با ما همراه باشید…

پیشگفتار

پیشگفتار

پیشگفتار

 

قبل از شروع به آغاز آشنایی با این رشته می خواهیم بدانیم:

 

 

کلمه استراتژی به چه معنا است ؟

 

یا به اصطلاح محاوره ای

   استراتژی چیه؟ و کجا استفاده میشه ؟

 

استراتژی

استراتژی

استراتژی و در واقع مدیریت استراتژیک جزو کلماتی هستند که همه بخصوص  دانشجویان مدیریت بارها شنیده اند. اغلب رشته های مدیریتی پسوند یا پیشونداستراتژیک را باخود به همراه دارند. به عنوان مثال رشته های زیر از این جمله اند:

مدیریت استراتژیک – استراتژی بازاریابی – انتخاب استراتژیک – برنامه ریزی استراتژیک – منابع استراتژیک

به عبارتی می توان گفت هر سازمان یا نهادی استراتژی مختص به خود را دارد .

فردی که در یک نهاد مشغول به کار می شود بصورت ناخودآگاه در یکی از این دو دسته قرار می گیرد:

 1. سخنرانی در جلسات یا همایش ها در رابطه با استراتژی هاس سازمان
 2. دفاع از استراتژی های سازمان در برابر نقد ها و اختلاف نظرها

پس سوال مهمی که در ابتدا باید به درستی پاسخ داده شود معرفی استراتژی  است .

به راستی استراتژی چیست ؟شما چگونه آن را تعریف می کنید؟

این کلمه به عبارتی یکی از پرچالش ترین کلمه هاست . از این نظر پر چالش خوانده می شود که برداشت های متعددی از آن می شود. با نگاهی به گذشته و مطالعه نظر اندیشمندان و صاحب نظران می توان به یک تفکر اندیشمندانه دست یافت .

باهم تنی چند از این نظریه ها را بررسی خواهیم کرد :

استراتژی چیست ؟شما چگونه آن را تعریف می کنید؟

استراتژی چیست ؟شما چگونه آن را تعریف می کنید؟

به عنوان مثال جک ولش مدیر افسانه ای جنرال الکتریک بیان می کند که :

«استراتژی یعنی من تصمیم های شفاف و دقیق در مورد نحوه ی رقابت با دیگران بگیرم.»

یا به عنوان موردی دیگر مایکل پورتر بیان می کند :

«استراتژی یعنی کاری که دیگران انجام می دهند را با منابع کمتر انجام دهیم. و کارهایی انجام دهیم که هیچ کس غیر ما انجام نمی دهد»

مینتزبرگ بر این باور است که :

«وقتی مجموعه ی تصمیم هایمان دیده می شود بتوان الگوی خاصی را در آنها مشاهده کرد.»

آلفرد چندلر از اساتید دانشگاه هاروارد بود . وی در زمینه تاریخ بازرگانی تدریس می کرد. ایشان استراتژی را اینگونه تعریف می کنند که :

«استراتژی عبارت است از تعیین آرمان ها و اهداف اساسی بلند مدت یک سازمان ، اتخاذ مسیرهای اقدام و تخصیص منابع ضروری برای محقق کردن این اهداف.»

همانطور که مشاهده کردید بسیاری از صاحب نظران به نظمی واحد در قالب یک چهارچوب تاکید می کنند.

حال می توانیم به تعریف مدیریت استراتژیک به فرم زیر بپردازیم…

                                               مدیریت استراتژیک چیست ؟

مجموعه تعاریف

مجموعه تعاریف

باتوجه به تعاریفی که از استراتژی از دیدگاه دانشمندان مختلف گفتیم مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می شود:

 

-به بیانی  از مدیریت استراتژیک  مفهومی گسترده تر و جامع تر از برنامه ریزی استراتژیک است.

-به عبارتی برنامه ریزی استراتژیک، زیر مجموعه ای از مدیریت استراتژیک محسوب می شود.

-استراتژی مجموعه ای از تصمیمات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت راتعیین می کند.

 

به صورت کلی می توان گفت مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی یک آنالیز کلی و برجسته از سازمان است . تحلیل و بررسی های فوق شامل موارد زیر است که منجر به موفقیت می شود :

تحلیل و بررسی های صورت گرفته در مدیریت استراتژیک

تحلیل و بررسی های صورت گرفته در مدیریت استراتژیک

 

 

-ماموریت

-چشم انداز

-دارایی های سازمان

-توسعه ی برنامه ریزی های سازمان

 

اهداف

در واقع این رشته مدیریتی به بررسی مسائل و موضوعات سازمان به صورت جزیی می پردازد.به عبارتی فارغ التحصیلان و کارشناسان مدیریت به مدیران سازمان ها و نهاد ها کمک می کنند تا :

اهداف

اهداف

 • بهره وری افزایش یابد
 • تلاش در جهت ارتقای کیفیت کاری
 • ایجاد ارگان قانون مند

به بیانی افزایش بهره وری یکی از هدف های آرمانی هر سازمانی است . از جمله این موارد می توان به شیوه ی کار منابع انسانی ، نحوه ی بکار گیری این منابع و… اشاره کرد.

ارتقای کیفیت کاری نیز مزایای بسیاری را به دنبال دارد . مهمترین نتایج آن رضایت کارمندان در کار ، کاهش فشار عصبی ، امنیت و رضایت شغلی و از همه مهمتر ارامش شغلی را به همراه دارد.به جرات می توان گفت عامل مهم دیگری که در ارتقای کیفیت می تواند موثر باشد گفت و شنود با کارکنان و شنیدن پیشنهادات آنان در راستای پیشرفت اهداف سازمان است .

تلاش در جهت ساخت یک نهاد قانون مند نیز مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت :

 • کاهش و به طور کلی از میان رفتن جریمه های قانونی
 • به شهرت رسیدن سازمان

  مزایای یک نهاد قانون مند

  مزایای یک نهاد قانون مند

 • محبوب شدن سازمان
 • بالا رفتن سطح اعتماد و اطمینان مردم

در واقع مسئولین نهادها و سازمان های مختلف باید همواره توجه داشته باشند که :

 

« قوانین برای آسایش و راحتی هرچه بیشتر منابع انسانی در سازمانهاست ، نه وسیله ای برای مچ گیری و آزار منابع انسانی !»

آینده شغلی

آینده شغلی این رشته نیز همانند سایر گرایش های رشته مدیریت به عوامل متعدد بسیاری وابسته است . مجموعه ی پیوسته ای از عوامل میتوانند در این قضیه دخیل باشند.

آینده شغلی

آینده شغلی

از طرفی میزان تخصص و دانش افراد تحصیل کرده در این گرایش خود مهمترررررین گزینه است . بی شک در هر گرایش و رشته ای زمینه رشد و بالندگی برای افراد متخصص وجود خواهد داشت . تلاش برای وارد شدن به بازار کار ممکن است گاهی سخت و گاهی طاقت فرسا اطلاق شود اما هرآینده درخشان و موفقیتی به آسانی به دست نمی آید….

مدیریت اجرایی چیست ؟واحدهای درسی و گرایش های آن؟آینده ی شغلی ؟

,

در این پست سعی داریم شما را با ابعاد گوناگون رشته مدیریت اجرایی آشنا کنیم .

در پست های پیشین نیز به معرفی انواع گرایش های رشته مدیریت پرداختیم. به علاوه تعدادی از رشته ها و زیر شاخه های آن اعم از مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت شهری ، مدیریت تکنولوژی و… را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار دادیم .

پس تا انتها با ما همراه باشید …

معرفی

معرفی رشته مدیریت اجرایی

معرفی رشته مدیریت اجرایی

مدیریت EMBA که مخفف عبارت  Executive Master of Business Adminstaration است . این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد به سه زیر گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

 1. مدیریت اجرایی

 2. MBA

 3. مدیریت شهری

 

گرایش MBA خود مخفف عبارت Master of Business Adminstaration است . گفتنی است برای سهولت از مدیریت اجرایی تحت عنوان MBA نیز یاد می شود . فارغ التحصیلانن دوره های فنی و مهندسی و علوم پایه با تحصیل در این رشته دانش و فنون مدیریتی را فرا می گیرند .

به عبارتی این رشته در صدد تربیت مدیرانی کارآمدو توانمند است .

 

دانشگاه های برتر این رشته

دانشگاه های برتر این رشته

دانشگاه های برتر این رشته

 

از جمله  دانشگاه های برتر در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه علامه طباطبائی

(در پست های پیشین به معرفی این دانشگاه ها و دانشکده های مدیریتی زیر مجوعه آن پرداخته ایم .)

تفاوت های ۲ رشته ی مدیریت MBA و EMBA

این دوره حداقل ۲ و حاکثر ۳ سال است . تعداد کل واحدهای درسی این رشته ۵۸ واحد است . این در حالی است که اکثر رشته های مهندسی در مقطع ارشد ۳۶ واحد می باشد .

تفاوت های 2 رشته ی مدیریت MBA و EMBA

تفاوت های ۲ رشته ی مدیریت MBA و EMBA

به عبارتی می توان گفت : دوره ی کارشناسی ارشد MBA دوره ی سنگین و پرکاری است . یعنی دانشجویان این رشته از لحاظ استعداد و فرصت های مطالعاتی و تحصیل در وضعیت خوبی به سر می برند .

دروس رشته مدیریت اجرایی

دروس این رشته در مقطع ارشد به شرح زیر است :

  * ترم اول                                                                             * ترم دوم          

-کاربرد آمار در مدیریت                                                                             -حسابداری  مدیریت

-تحقیق در عملیات                                                                                     -مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

-روش تحقیق                                                                                            -تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی

-تئوری های سازمان و مدیریت                                                                 -مسائل جاری مدیریت اجرایی و واحد های تولیدی

-اصول و مبانی اقتصاد                                                                               -بازاریابی

-حقوق تجارت

 

  * ترم سوم                                                                          * ترم چهارم

– بازرگانی بین الملل                                                                             -انتخاب دو درس باقیمانده از گرایش

-مدیریت تکنولوژی و نوآوری                                                                  -پایان نامه

-مدیریت طرح های توسعه

-مدیریت سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک

-انتخاب یکی از دروس گرایش مدیریت استراتژیک :

(۱-برنامه ریزی استراتژیک۲-تحلیل محیط داخلی و بین الملل

۳-مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک

۴-تحلیل از استراتژهای سازمانی  موفق و ناموفق )

-انتخاب یکی از دروس گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات:

(۱- تحقیقات بازاریابی ۲- مدیریت استراتژیک بازاریابی

۳-مسایل بازریابی بین الملل و صادرات ۴-ارتباطات بازاریابی)

آینده شغلی

معمولا اولین سوالی که همیشه بعد از معرفی یک رشته تحصیلی به وجود می آید بحث آینده شغلی آن است . چرا که طیف گسترده ای از مردم علاقه دارند که تحصیلات آکادمیک آنها و حیطه کاریشان یکی باشد . هرچند این همگونی باعث پیشرفت و موفقیت بیشتر در کار و حرفه پیش رو است .اما باید بپزیم که در بسیاری از موارد ممکن انتظارات ما برآورده نشود . صرف اینکه فردی در یک رشته و یا حرفه ای به موفقیت مد نظر خود نرسیده باشد دلیلی برای عدم پیشرفت و موفقیت سایر افراد در آن زمینه نیست !!!

آینده شغلی

آینده شغلی

متاسفانه باور عامیانه و غلطی که بیشتر ما گاهی با آن دست و پنجه نرم میکنیم همین امر است . چیزی که  باید آن را به خود بقبولانیم  و در خود پرورش دهیم این امر است که میزان تلاش و سخت کوشی برای رسیدن به موفقیت در انسانی به انسان دیگر متفاوت است.(درست مانند قانون نیوتن!)

رشته مدیریت اجرایی جزو رشته های نویی است که مانند  سایر رشته های نو پا به عرصه تولید علم نهاده است . در ابتدای مطرح شدن این رشته  میتوان گفت که بازار کاری آن  در ایتدا در وضعیت خوبی به سر نمی برد . ( که البته این امر طبیعی و مختص به این رشته نیس  و سایر رشته های نو پا با این دوره زمانی کوتاه مدت  در اوایل رو به رو بوده اند.) اما امروزه با توجه به تخصصی شدن مشاغل و حرفه های مختلف می توان گفت اینده کاری این رشته در دوران خوبی به سر میبرد . عامل مهم بعدی که شرکت ها و نهاد های مختلف را ملزم به بهره گیری از نیروی متخصص کرده رقابت بر سر بهتر بودن با رقبای خود  است .

 

دانشگاه تربیت مدرس _قسمت پنجم (معرفی دانشکده ها ، اهداف و تاثیرآنها)

, , ,

در پست های گذشته به معرفی دانشگاه های علامه طباطبائی ، صنعتی شریف و تهران پرداختیم در این پست شما را با دانشگاه تربیت مدرس که یکی از بهترین مراکز آموزش عالی است آشنا می کنیم .

پس با ما همراه باشید…

تاریخچه

تاریخچه دانشگاه تربیت مدرس

تاریخچه دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۰تحت عنوان  مدرسه تربیت مدرس شکل گرفت . هدف از تاسیس این مرکز تربیت کادر هیئت علمی دانشگاه ها بود.این دانشگاه جزو یکی از برترین مراکز آموزش عالی است که پیشتر راجب آن صحبت کردیم . این دانشگاه در سال ۱۳۶۱ دررشته های مدیریت و برخی دیگر از رشته های علوم انسانی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

اولین دانش آموختگان مقطع کارشناسی این دانشگاه در سال ۱۳۶۴ موفق به اتمام تحصیلات تکمیلی خود شدند .

در سال ۱۳۷۱نیز اولین دانش آموختگان مقطع دکتری نیز تحصیلات خود را در این دانشگاه به پایان رسانیدند.

این دانشگاه از آغاز تا کنون نقش بسزایی را در تولید علم داشته است …

تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس در گذشته

در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵۳۴۰ دانشجوی ایرانی و ۵۹ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند . در عین حال ۱۶۹۹ نفر دانشجوی دکتری و ۳۷۰۰ نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بوده اند . فارغ التحصیلان این دانشگاه در سال های گذشته در مقاطع فرا دکتری ، دکتری ، کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی خود را در این دانشگاه آغاز و به اتمام رسانیده اند .

تعداد فارغ التحصیلان در گذشته

تعداد فارغ التحصیلان در گذشته

در مهرماه ۱۳۸۸ حدود ۶۸۷۱ دانشجو مشغول به تحصیل بوده اند . از  میان این ۶۸۷۱ تن دانشجو تعداد ۲۲۱۸ نفر در مقطع دکتری و ۴۶۵۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده اند . کتابخانه این دانشگاه نیز در شمار سه کتابخانه بزرگی است که از سوی وزارت علوم جهت اجرای  طرح ملی تامین مدرک برگزیده شد .

                               دانشگاه تربیت مدرس در سال های اخیر

دانشگاه تربیت مدرس در سال های اخیر

دانشگاه تربیت مدرس در سال های اخیر

این دانشگاه در مهر ماه سال ۹۳ شامل ۹۵۹۱ دانشجو بوده است . پراکندگی مقاطع مختلف آنها به شرح زیر است :

– ۳۶۰۵ نفر در مقطع دکتری

-۵۹۸۶ نفر در مقطع کارشناسی ارشد

همچنین این دانشگاه دارای حدود ۶۶۷ نفر عضو هیئت علمی است .  حدود ۶۰ درصد این افراد دارای مرتبه ی علمی  استادی و دانشیاری می باشند .

 

 

رتبه بندی علمی دانشگاه تربیت مدرس

رتبه بندی علمی دانشگاه تربیت مدرس

رتبه بندی های علمی این دانشگاه

 • کسب رتبه سوم پس از دانشگاه تهران و شریف  توسط موسسه علمی پژوهشیscopus در سال ۲۰۱۲
 • کسب رتبه ۴۲۳ بر اساس رتبه بندی موسسه لیدن در سال ۲۰۱۳
 • کسب رفته دوم از میان ۵۱ دانشگاه وابسته به وزارت علوم در رتبه بندی سال ۱۳۹۱
 • کسب رتبه دوم در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
 • کسب رتبه نخست کشوری در رشته حقوق بر اساس رتبه بندی موضوعی نظامQS و موارد بسیاری  از این دست …

 

اهداف دانشگاه تربیت مدرس

این دانشگاه نیز همانند سایرمراکز آموزش عالی همواره در راستای تربیت نیروی جوان گام برمی دارد . اما به صورت جزئی تر اعداف زیر را دنبال می کند :

اهداف دانشگاه تربیت مدرس

اهداف دانشگاه تربیت مدرس

 • تربیت اعضای هیئت علمی در جهت افزایش بهره وروی و بهبود کیفیت علمی
 • فراهم نمودن محیط مناسب جهت پرورش کارآفرینان و پژوهشگران
 • بهبود و افزایش خدمات دانشجویی
 • فراهم کردن تجهیزات و خدمات نرم افزاری و سخت افزاری
 • بهبود مستمرمدیریت اجرایی، علمی و دانشگاهی
 • فراهم نمودن محیطی مناسب جهت پرورش کارآفرینان و پژوهشگران
 • بهبود و افزایش خدمات دانشجویی
 • ایجاد ثبات و پایداری در منایع مالی
 • فراهم نمودن زمینه هایی در جهت تحقق فرهنگ اسلامی از طریق تقویت و گسترش فضایل اخلاقی
 • بهره مندی از نیروی انسانی خلاق ، مومن و متعهد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران

معرفی دانشکده های این دانشگاه

این دانشگاه شامل ۱۶ دانشکده به شرح زیر است :

معرفی دانشکده های این دانشگاه

معرفی دانشکده های این دانشگاه

 1. دانشکده حقوق
 2. دانشکده مدیریت و اقتصاد
 3. دانشکده علوم پایه
 4. دانشکده فنی و مهندسی
 5. دانشکده هنر و معماری
 6. دانشکده علوم پزشکی
 7. دانشکده منابع طبیعی
 8. دانشکده علوم دریایی
 9. دانشکده کشاورزی
 10. دانشکده علوم انسانی
 11. دانشکده علوم ریاضی
 12. دانشکده برق و کامپیوتر
 13. دانشکده علوم زیستی
 14. دانشکده مهندسی شیمی
 15. دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
 16. دانشکده فناوری های نوین

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

مجوز ساخت این دانشکده در سال ۱۳۸۷ صادر گردید. در سال ۱۳۸۸ با دریافت مجوز از هیات امنا دانشگاه با ۸ گروه آموزشی  تشکیل شد . هم اکنون این دانشگاه دانشگاه  دارای ۲۸ عضوهیئت علمی  به صورت تمام وقت و ۴۰ عضو هیئت علمی از مراکز آموزشی عالی دیگری نیز است . اما در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه در حال تحصیل هستند .

 

ساختار سازمانی دانشکده مدیریت و اقتصاد

ساختار سازمانی این دانشکده به شرح زیر است :

ساختار سازمانی دانشکده

ساختار سازمانی دانشکده

رشته های این دانشکده

این دانشکده دارای گروه های آموزشی زیر است :

رشته های دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

رشته های دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 1. علوم اقتصادی
 2. توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
 3. علم اطلاعات و دانش شناسی
 4. مدیریت بازرگانی
 5. حسابداری
 6. مدیریت دولتی
 7. مدیریت صنعتی

جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت دانشکده مراجعه فرمایید…

دانشگاه تهران _ قسمت چهارم (معرفی دانشگاه ها اهداف و تاثیر آن ها )

, , ,

در پست اول درباره ی دانشگاه هاو تاثیر آنها بر کارآفرینی صحبت کردیم . سپس به معرفی دانشگاه علامه طبابائی و صنعتی شریف پرداختیم. حال دانشگاه تهران و دانشکده های آن را معرفی خواهیم کرد .

پس با ماهمراه باشید …

تاریخچه دانشگاه تهران

ایده تاسیس دانشگاه تهران توسط دکترسنک نماینده مجلس بیان گردید . این ایده در سال ۱۳۰۵ خورشیدی مطرح شد .

کلیات طرح تاسیس این دانشگاه در سال ۱۳۰۷ توسط دکتر محمود حسابی به وزیرجنگ آن دوران آقای حکمت ابلاغ شد.اما پس از تلاش ها و پیگیری های انجام شده توسط دکتر حسابی ، دکتر عیسی صدیق، دکترعلی اصغر حکمت و سایر مسئولین طرح فوق در سال ۱۳۱۲به مجلس شورای ملی راه یافت .در نهایت طرح ساخت دانشگاه در هشتم خردادماه ۱۳۱۳ به تصویب رسید .

در۱۵ بهمن ماه کلنگ تاسیس دانشگاه زده شد ودر ۲۴ اسفند به صورت رسمی تاسیس گردید .

 

نخستین ساختمان این دانشگاه

نخستین ساختمان این دانشگاه

نخستین ساختمان این دانشگاه

 

اولین ساختمان این دانشگاه تالار کالبدشکافی بود . طبق صحبت های صورت گرفته قرار بر این شد ساختمان دانشگاه از دانشکده پزشکی ساخته شود . روند ساخت این دانشکده از اوایل اردیبهشت آغاز و تا آخر دی ماه ۱۳۱۳ خاتمه یافت. در این راستا افراد زیادی تلاش نمودند.

از جمله این افراد می توان دکتر ابوالقاسم بختیاری جراح و معاون و دکتر بلر جراح آمریکایی رانام برد .

 

 

 

موسسات ادغام شده

موسسات ادغام شده

موسسات ادغام شده

این دانشگاه با ادغام مراکزآموزشی زیرپا به عرصه ظهور نهاد:

 1. مدرسه علوم سیاسی
 2. دارالفنون
 3. مدرسه طب
 4. مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی
 5. مدرسه فلاحت مظفر (اولین مدرسه کشاورزی ایران )
 6. مدرسه صنایع و هنر
 7. مدرسه عالی معماری
 8. مدرسه عالی حقوق

این دانشگاه هم اکنون در شمار بهترین دانشگاه های ایران است . به همین سبب گاها به این دانشگاه «دانشگاه مادر» ویا لقب «نمادآموزش عالی » نیزنسبت داده می شود.

دانش آموختگان این دانشگاه

این دانشگاه از بدو تاسیس تا به امروز فارغ التحصیلان صاحب نام و شایسته ای را تربیت کرده است .

دانش آموختگان این دانشگاه

دانش آموختگان این دانشگاه

در زیر تنها اسامی چند تن از این افراد آورده شده است :

استاد جلال الدین همایی ، عبدالعظیم قریب ، پرفسور محمود حسابی ، استاد علی اکبر دهخدا ، دکتر محمد معین ، شهید دکترمصطفی چمران ، استاد شهید مرتضی مطهری ، مهندس مهدی بازرگان ، دکتر عبدالحسین زرین کوب و…

طراحی و پیاده سازی

طرح و الگوی این دانشگاه بر اساس مراکزآموزش عالی فرانسه و نظر مهندسین فرانسوی صورت گرفت . به عنوان مثال دانشکده دروس و برنامه هنرکده (دانشکده هنرهای زیبای فعلی) دقیقا براساس الگویی از موسسه اکول د بوزار ساخته شد . همچنین این دانشگاه از لحاظ ساختار درسی نیز به الگو برداری از روند مراکز آموزش عالی آمریکایی پرداخت .

نمایی از دانشگاه تهران

نمایی از دانشگاه تهران

به عنوان مثال دانشکده کشاورزی این دانشگاه نیز به کمک دانشکده یوتا توسعه و گسترش پیدا کرد . یا به عنوان مثالی دیگر موسسه علوم اداری دانشگاه (دانشکده مدیریت کنونی ) با کمک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آغاز به ارائه مدارج دکترا نمود . ومواردی از این دست …

اما به طور کلی می توان گفت دانشگاه های زیر ناظر بر فعالیت های علمی و آکادمیک تهران بودند :

دانشگاه ایندیانا – دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین – دانشگاه کلرادو در بولدر – دانشگاه آلاباما و دانشگاه ایالتی کلرادو

دانشکده های دانشگاه

دانشکده های این دانشگاه به شرح زیر است :

 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشکده فنی دانشگاه تهران (پردیس دانشگاه های فنی )
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده تربیت بدنی
 • دانشکده محیط زیست
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دانشکده جغرافیا
 • دانشکده علوم اجتماعی
 • دانشکده علوم و فنون نوین
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده زیست شناسی
 • دانشکده علوم تربیتی
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده منابع طبیعی
 • دانشکده کارآفرینی
 • دانشکده مطالعات جهان
 • موسسه ژئوفیزیک

علاوه بر دانشگاه های فوق تعدادی پردیس دانشگاهی نیز زیر نظر این مرکز فعالیت می کنند.

 

معرفی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

این دانشگاه در سال ۱۳۳۴ تحت عنوان موسسه علوم اداری تاسیس شد . در همین سال قرار دادی بین دانشگاه تهران و کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمان های دولتی و خصوصی منعقد گردید . همانطور که در بالاتر گفته شد گروهی از اساتید آمریکایی نیز در این امر همکاری می کردند . در شهربور ۱۳۳۶ اداره دانشگاه به طور کل به متخصصان ایرانی واگذار شد . همزمان با این رویداد نام موسسه نیز به «موسسه علوم اداری بازرگانی » تغییر یافت . در سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴ این مرکزعلمی به «دانشکده علوم اداری  و مدیریت بازرگانی » تغییر نام یافت . پس از این رویداد همچون سابق فعالیت های علمی پژوهشی خود را از سر گرفت .

قدیمی ترین رشته های این دانشگاه

در سال ۱۳۴۳ «دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی » در مقطع کارشناسی در رشته های علوم اداری و مدیریت بازرگانی و در مقطع ارشد در شته های اداره امور دولتی و مدیریت بازرگانی و حسابداری اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

سیر تحوالات رشته های افزوده شده در این دانشگاه به شرح زیر است :

قدیمی ترین رشته های این دانشگاه

قدیمی ترین رشته های این دانشگاه

-سال ۱۳۴۷ مقطع کارشناسی رشته حسابدرای

– سال ۵۵-۱۳۵۴ رشته دکترای مدیریت

-سال ۱۳۶۲ کارشناسی رشته مدیریت صنعتی

-سال ۱۳۶۶ کارشناسی مدیریت بیمه

-سال ۱۳۶۷ دوره دکتری مدیریت (بازگشایی مجدد پس از انقلاب فرهنگی )

 

طی مصوبه های مجلس شورای دانشگاه تهران در دی ماه ۱۳۸۷ و مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در تیرماه ۱۳۷۹ نام «دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی» به «دانشکده مدیریت» تغییر نام یافت .

وضعیت دانشگاه تهران هم اکنون

این دانشگاه در حال حاضر داری ۷۲ عضو هیات علمی به صورت تمام وقت است . با توجه به بیانات مقام معظم رهبری همواره در جهت گسترش پیشترفت علمی با فراهم کردن سلسله عوامل محیطی موثر  در این راستا گام بر میدارد. بی شک رشته های مدیریتی فوق در های جدیدی را به سوی پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر به روی ایران گشود. هم اکنون این دانشگاه در رشته های زیر اقدام به پذیرش دانشجو می نماید :

رشته های کنونی دانشگاه تهران

رشته های کنونی دانشگاه تهران

– حسابداری                                      -مدیریت منابع انسانی

-مدیریت بازرگانی                               -مطالعات مدیریت اسلامی

-مدیریت دولتی                                 -مدیریت فناوری اطلاعات

-مدیریت مالی و بیمه                          -بخش مدیریت رسانه

-مدیریت صنعتی                                – مدیریت MBA

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی شریف _قسمت سوم(دانشگاه ها اهداف و تاثیرآن )

, , ,

در پست اول شمارابا اهداف دانشگاه ها آشنا کردیم . سپس به معرفی دانشگاه علامه طبابائی  پرداختیم . در این پست نیز سعی داریم شمارا با دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مدیریت این دانشگاه آشنا کنیم .

پس تا انتها با ما همراه باشید….

مقدمه

دانشگاه صنعتی شریف یکی از برترین دانشگاه های فنی ایران است . به طوری که هرساله تعداد داوطلبین زیادی برای به دست یافتن به صندلی این مرکز آموزش عالی باهم به رقابت می پردازند . تحصیل در این دانشگاه ملزم به کسب رتبه بالا درکنکور سراسری است . معمولا از هر ۵۰۰۰ نفری که هرساله در این ماراتن علمی باهم به رقابت می پردازند تنها ۸۰۰ نفر مجوز تحصیل در این دانشگاه را خواهند یافت . دانشگاه صنعتی شریف همانند سایر مراکز آموزش عالی روزبه روز در حال پیشرفت در عرصه های مختلف صنعت ، فناوری و … است.به گونه ای در راستای تحقق اهداق نسل ها کوشیده است که همواره تحسین و شگفتی جامعه را برانگیخته است .

تاریخچه دانشگاه صنعتی شریف

تاریخچه دانشگاه صنعتی شریف

تاریخچه دانشگاه صنعتی شریف

درسال ۱۳۴۴دانشگاهی  تحت عنوان «دانشگاه صنعتی آریا مهر» تاسیس شد . ریاست این دانشگاه را ابتدا دکترمحمد علی مجتهدی و سپس دکتر محمدرضاامین و دکترسیدحسین نصررا تا دوره قبل ازانقلاب برعهده گرفتند .

این دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی تغییر نام یافت . ازآن پس دانشگاه آریا مهر را «دانشگاه صنعتی شریف » می خواندند .

دانشگاه فوق در اولین دوره ی پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۳۴۵ حدود ۵۰عضو هیات علمی را استخدام نمود .

سپس ۴۰۰ دانشجو در رشته های مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی ، مهندسی متالوژی پذیرفته و مشغول به  تحصیل شدند. یک سال بعد دانشکده های «فیزیک » ، «علوم ریاضی » ، «مدیریت صنعتی » و « اقتصادمهندسی » ایجاد و به زیر مجموعه های این دانشگاه اضافه شدند .در سال ۱۳۴۸ دانشکده شیمی نیز احداث گردید .

پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو

یهمزمان با این رخداد دانشکده مدیریت صنعتی و اقتصاد مهندسی اقدام به پذیرش دانشجو نموند .همچنین نام دانشکده فوق به دانشکده مهندسی صنایع تغییر یافت .

در سال ۱۳۵۰ نیز دانشکده مهندسی عمران فعلی با نام «دانشکده مهندسی سازه » تاسیس شد .

اساتید دانشگاه در سال۱۳۴۵

در زیر تصویری از اساتید این دانشگاه را در سال ۱۳۴۵ همراه با اسامی آنان مشاهده خواهید کرد :

اساتید سال 1345

اساتید سال ۱۳۴۵

ردیف جلو از سمت راست به چپ :

دکتر علامی ، دکتر نحوی ، دکتر ترپوگوسیان ، دکترمهری ، دکترمهنا ، دکترمجتهدی ، دکتر انواری ، دکترکرمی ، دکترگریگوریان ، دکتر زنده زردشتی ،دکتر خاکزار

ردیف عقب از سمت راست :

دکتر اردبیلی ، دکترتنباکوچی ،دکتر یلپانی ، دکتر دادگر ، دکتر معطر ، دکتر هژبری ، دکتر نجفی ، دکتر پرتوی ، دکتر نراقی ، دکتر پیمان ، دکتر نوحدانی

 

معرفی

این دانشگاه همواره کوشیده است تا بستری مناسب برای رشد و بالندگی فرزندان این مرز و بوم را فراهم کند .اما امروزه به عنوان پایگاه و نقطه اتکائی توانسته است اعتماد طیف وسیعی از افراد را به خود جلب کند .دانشگاه صنعتی شریف به همراه «دانشگاه صنعتی اصفهان » در واقع همان « دانشگاه صنعتی آریامهر سابق »  بر اساس دانشگاه ام آی تی (MIT)در آمریکا الگو برداری شدند .

معمار اصلی  این دانشگاه ،حسین امانت از طراحان و معماران مشهور ایرانی  بود . این دانشگاه با بیش از ۴۴ سال تجربه مفتخر است ابتدا با بهره گیری از الطاف خداوند یکتا و سپس محققین برجسته ، کارشناسان و کارمندان سخت کوش ، اساتید کارآمد و مجرب و همچنین امکانات کمک آموزشی  و آزمایشگاه ها کارآمد ترین نیروهای علمی را به جامعه ارائه کند .

         وضعیت کنونی

فارغ التحصیلان مدیریت

فارغ التحصیلان مدیریت

فارغ التحصیلان یا به عبارتی دانش آموختگان این دانشگاه در شمار قوی ترین مهندسین یا به عبارتی مدیران اجرایی کشور یاد می شوند .همچنین در آزمون متمرکز ورودی کارشناسی به کارشناسی ارشداز نظر میانگین نمرات و در صد قبولی در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه بیشترین آمار را داشته است .

به علاوه دانشجویان این دانشگاه توانسته اندبالاترین مقام را دربین دانشگاه های کشور کسب کنند .

 

همچنین آن دسته از افرادی که به قصد ادامه تحصیل در کشورهای خارجی  پذیرش گرفته اند نیز توانسته اند در عرصه بین المللی به خوبی بدرخشند .آنان با موفقیت های خود خدمات ارزنده ای را به ارمغان آورده اند و توانسته اندافتخاری دیگر به افتخارات کشورعزیزمان ایران بیفزایند. باکسب این افتخارات روزنامه واشینگتن پست در خلال گزارش خود از اظهار نظر پروفسور برتون برنده جایزه نوبل فیزیک یاد کرد. ایشان دانشگاه صنعتی شریف را MIT ایران نامیدند.

افتخارات دانشگاه صنعتی شریف

این دانشگاه همواره افتخارات زیادی را در عرصه های مختلف کسب کرده است.

در زیر به نمونه ای کوچک از این دریای بی پایان اشاره خواهیم کرد:

افتخارات دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات دانشگاه صنعتی شریف

 • کسب مقام اول در مسابقات ریاضی دانشجویی برای ۲۱ سال متوالی
 • کسب مقام اول کشور در اکثر دوره های مسابقات acm
 • انتخاب چندین نفراز استادان دانشگاه به عنوان چهره ماندگار کشور( از جمله مهدی بهاردی نژاد،حسن ظهور ، پرویز دامی ، سعید سهراب پور ، بهمن مهری ، سیاوش شهشانی  ، مهدی گلشنی، علی محمد رنجبر و جوادصالحی )
 • کسب نشان درجه ۱ به وسیله استادان این دانشگاه(مهدی بهادری نژاد و پرویز دامی )
 • داشتن بیشترین تعداد اعضای فرهنگستان علوم در بین دانشگاه های ایران
 • معرفی شدن اساتیدی چون جوادصالحی به عنوان پراستانداردترین دانشمندان ایرانی درISIو…

دانشکده های این دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف دارای ۱۳ دانشکده به شرح زیرمی باشد:

دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف

۱- دانشکده شیمی                                                                  ۸- دانشکده صنایع

۲- دانشکده علوم ریاضی                                                         ۹- دانشکده مهندسی عمران

۳- دانشکده فیزیک                                                                 ۱۰- دانشکده مهندسی کامپیوتر

۴- دانشکده مدیریت و اقتصاد                                                 ۱۱- دانشکده مهندسی مکانیک

۵- دانشکده مهندسی انرژی                                                     ۱۲-  دانشکده مهندسی علم مواد

۶- دانشکده مهندسی برق                                                        ۱۳- دانشکده مهندسی هوافضا

۷-  دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دانشکده مدیریت و اقتصاد

این دانشکده که وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد .

دانشکده مدیریت واقتصاد

دانشکده مدیریت واقتصاد

هدف از ایجاد این رشته :

آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی است .نیاز مبرمی که در سازمان ها وجود داشت این امر را می طلبید که افراد علاوه بر دانش تخصصی خود در رشته ای فنی و مهندسی نیز دانش مدیریتی را فراگیرند. این عامل انگیزه اصلی برای ایجاد رشته مدیریت MBA در این دانشگاه گردید. به علاوه پیچیدگی زیاد مسائل اقتصادی و تاثیر روز اقتصاد در سیاست گذاری منجر به راه اندازی رشته علوم اقتصادی در این دانشگاه شد .

از دیدگاه بسیاری از افرادصاحب نظر این دانشکده برترین دانشکده مدیریت دنیاست .

این دانشکده اولین مرکز آموزش عالی در ایران بود که در دوره ی MBA اقدام به پذیرش دانشجو نمود .

 

اساتید دانشکده مدیریت

اکثر اساتیداین دانشکده مدرک دکتری خود را در رشته های مرتبط با علوم مدیریت و اقتصاد از دانشگاه های ترازاول اروپا و آمریکا دریافت کرده اند . به علاوه این دانشگاه تنها مرکز آموزش عالی است که تمامی محتوای آموزشی دوره های خود را بر روی اینترنت در دسترس عموم قرار داده است .

طرح های تحقیقاتی دانشکده صنعتی شریف

طرح های تحقیقاتی دانشکده صنعتی شریف

طرح های تحقیقاتی پژوهشی انجام شده در این دانشکده

این دانشکده در واقع به عنوان یکی از مراکز برتر تربیت نیروی متخصص خدمات ارزشمندی را در ابعاد گوناگون انجام داده است . طرح هایی برای  حل بسیاری از چالش ها ارائه داده است که به نوه خود بی نظیرند.  در زیر به چند نمونه از آنها اشاره خواهیم کرد :

 

 • «طرح استراتژی توسعه صنعتی » به سفارش «وزارت صنایع و معادن »
 • «طرح چهارچوب فعالیت های نظام بودجه ریزی کشور » به سفارش «وزارت مسکن و شهرسازی»
 • «طرح شناخت و بررسی اقتصادی ، مالی ، بازار و سرمایه گذاری در بخش ICT کشور » به سفارش «مرکز تحقیقات مخابرات » و…

گفتنی است بسیاری از تحقیقات و پژوهش های انجام شده در رشته مدیریت ،در دانشکده مدیریت و اقتصاد نیز با محوریت موضوعات ملی انجام شده است . از مجموعه فعالیت های انجام شده به صورت اختصار می توان موارد زیررا نام برد :

– چالش های مدیریتی پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

-دینامیک های رشد جمعیت در کلانشهرها(به عنوان مثال در تهران )

-انتخاب مدلی مناسب برای برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها

-بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر ارزش گذاری منازل مسکونی در ایران و…

 پژوهش های اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی این دانشگاه هرکدام در یک حوزه پژوهشی خاص فعالیت می کنند .

با مراجعه به سایت دانشکده می توانید از جزئیات فعالیت های آنان مطلع شوید .

 

 

دانشگاه علامه طباطبائی _قسمت دوم (دانشگاه ها اهداف و تاثیر آن)

, , ,

در پست قبل درباره ی  دانشگاه ها و تاثیر آنها بر کار آفرینی صحبت کردیم.در این پست قصد داریم شما را با دانشگاه علامه طباطبائی آشنا کنیم.

   این دانشگاه یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاه های سطح کشور است.که در ادامه بیشتر راجب آن توضیح خواهیم داد.

پس با ما همراه باشید …

مقدمه ای درباره دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه ای درباره دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

دانشگاه علامه طباطبائی بزرگترین دانشگاه در زمینه علوم انسانی است .

این دانشگاه نزدیک به ۱۸هزار دانشجو دارد .همچنین این دانشگاه شامل ۱۴ دانشکده می باشد.

حدود ۵۰۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی در این دانشگاه مشغول به کارند.این دانشگاه بر اساس اعلام نتایج  نظام جامع نظارت ، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۹۵ به کسب عنوان دانشگاه تخصصی سطح یک کشور نائل آمد.

همچنین این دانشگاه از نظر رتبه بندی RUR به رتبه ۶۶۸ در سال ۲۰۱۷ دست یافت .

تاریخچه دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخچه دانشگاه علامه طباطبائی

در سال ۱۳۵۸ بیست و هفت دانشکده و موسسه آموزش عالی در تهران ادغام شد .

اما با ادغام شدن این مراکز مجتمع هایی دانشگاهی چون ادبیات و علوم انسانی و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی تاسیس شد . دانشگاهای فوق بعد از پنج سال در ۱۶ تیر ۱۳۶۳باهم ادغام شدندو تحت عنوان  دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت های خود را از نو آغاز کردند .

این دانشگاه در ابتدا شامل مراکز آموزشی شهرستان و رشته هایی غیر از علوم انسانی نیز بود .

در سال ۱۳۶۶ مراکز آموزشی شهرستان ، دانشکده بهداشت و علوم پایه و کتابخانه مرکزی این دانشگاه جدا شدند . با جداشدن این مراکز دانشگاه پیام نور تاسیس و پا به عرصه تولید علم نهاد .

 

وضعیت کنونی این دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی هم اکنون در حال ارائه خدمات به دانشجویان و دانش پژوهان این مرز و بوم است . زیر مجموعه های این رشته عبارتند از :

۱۰ دانشکده + یک موسسه آموزش عالی فعال + یک پردیس تحصیلات تکمیلی + یک مرکز رشد +۹پژوهشکده و مرکز پژوهشی

به علاوه این دانشگاه در ۲۲۶ گرایش و رشته در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرای دانشجویان خواهد بود . ۵۳۰ نفر از اعضای هیئت علمی به صورت تمام وقت مشغول بکارند .

این دانشگاه از آغاز تا به حال حدود هجده هزار دانش آموخته را به جامعه تقدیم کرده و همچنان در راستای تربیت نیروی کار آزموده می کوشد .دانشگاه از سال ۱۳۹۳ به بعد با پیشرفت های قابل توجهی رو به رو بوده است .

کسب عناوین زیر گوایی هایی بر این ادعاست :

 • کسب عنوان دانشگاه سطح یک
 • کسب عنوان دانشگاه برتر در کنار ۱۲ دانشگاه تخصصی برگزیده کشور
 • کسب عنوان دانشگاه تخصصی سطح یک ایران از سوی وزارت علوم

این دانشگاه  هم اکنون در شمار دانشگاه های برتری چون صنعتی شریف ، علم و صنعت ایران ، صنعتی امیر کبیر و صنعتی اصفهان قرار می گیرد .

معرفی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

 1. دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 2. دانشکده اقتصاد
 3. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 4. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 5. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 6. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 7. دانشکده علوم اجتماعی
 8. دانشکده علوم ارتباطات
 9. دانشکده علوم ریاضی و رایانه
 10. دانشکده مدیریت و حسابداری

 

در ادامه به معرفی قدیمی ترین رشته مدیریتی این دانشگاه خواهیم پرداخت …

گروه مدیریت بازرگانی (کسب و کار و بیمه )

از بین انواع گرایش های مدیریت ، گروه  مدیریت بازرگانی  جزو قدیمی ترین گروه های مدیریتی این دانشگاه است . هم اکنون گروه مدیریت بازرگانی این دانشگاه علاوه بر مسئولیت دوره های کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری مسئولیت دوره کارشناسی ارشد  مدیریت کسب و کار (MBA )  و دوره های کارشناسی مدیریت بیمه و گمرک را نیز عهده دار شده است .

انتظار می رود گروه های فوق نیز در طرح توسعه دانشکده هایی همچون  مدیریت صنعتی  و جهانگردی خود به عنوان یک واحد مستقل مطرح شوند . قدمت دانشکده مدیریت این دانشگاه به سال ۱۳۳۷ برمی گردد . مدیریت بازرگانی از لحاظ بین المللی  و جهانی نیز سرآمد سایر رشته های دانشگاهی است .  این در حالی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی رشته های پزشکی و فنی مهندسی همواره مورد توجه قرار میگیرد .

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

هم اکنون گروه مدیریت بازرگانی (کسب و کار و بیمه ) دارای رشته های زیر است :

مدیریت بازرگانی  – مدیریت بیمه  – مدیریت گمرکی

این دانشگاه در رشته مدیریت بازرگانی  مقطع ارشد نیز گرایش های زیر را دارد :

 • مدیریت  بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی بین الملل
 • مدیریت تجارت الکترونیک
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی داخلی و کارآفرینی
 • مدیریت کسب و کار (مدیریت اجرائی سابق )

رشته مدیریت کسب و کار خود شامل هفت گرایش زیر است :

 • استراتژی بازاریابی
 • رفتارسازمانی و منابع انسانی
 • سیستم های اطلاعاتی
 • فناوری اطلاعات
 • عملیات زنجیره تامین فناوری مالی

مقطع دکتری مدیریت بازرگانی نیز به شرح زیر خواهد بود :

گرایش بازاریابی – سیاستگذاری و رفتار و منابع انسانی

برای این تعداد دانشجو ۱۵ عضو از اعضای هیئت علمی به صورت تمام وقت (پیوسته) و دو عضو هیات علمی تمام وقت (وابسته ) + تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده های دیگر در حال ارائه خدمات به دانشجویان هستند .  بدون شک این اعتبار و پشتوانه قوی علمی باعث شده است این دانشگاه به یکی از معتبرترین  مراکز علمی بدل شود . عامل فوق خود یکی از دلایل عمده تبدیل این دانشگاه به قطب مدیریت بازرگانی در کشور است . علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه علامه طباطبائی و رشته های فوق باید از طریق  ثبت نام درآزمون و کنکور سراسری اقدام  نمایند . اطلاعات تکمیلی  در خصوص کد رشته های فوق در دفترچه راهنمای آزمون  سراسری موجود است .برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه آزمون های سراسری مراجعه فرمایید .

مدیریت شهری چیست؟ تاریخچه،اهداف ،وظایف و آینده شغلی مدیریت شهری

, ,

رشته مدیریت شهری به عنوان یکی از گرایش های مهندسی شهر سازی در مقطع تحصیلی ارشد تدریس می شود.

این رشته  در حال حاضر تنهادر دانشکده  شهرسازی پردیس هنرهای زیبای تهران ارائه می شود. با مطرح شدن نام گرایش مدیریت شهری ممکن است سوالات زیر ذهن شما رو به خود مشغول کند :

 

 مدیریت شهری؟

 

کدام بعد این رشته برجسته تر است ؟

آیا وجود این رشته الزامی است ؟ وظایف افراد در این رشته چیست ؟

 – آیا مدیریت شهری فقط به ظاهر و و زیباسازی شهرها می پردازد؟

 

در این پست قصد داریم شما را با ماهیت این رشته بیشتر آشنا کرده وپاسخگوی بسیاری ازسوالاتی ذهنی شما باشیم.

پس تا انتهای این پست با ما همراه باشید …

 

معرفی رشته مدیریت شهری

معرفی رشته مدیریت شهری

مدیریت شهری تعاریف مختلفی را در کشورهای مختلف می تواند داشته باشد .  کشورهای توسعه نیافته بر این باورند که هرچه میزان استاندارد سازی بزرگراه ها و خدمات شهری مناسب تر باشد ، مدیریت فوق یک مدیریت پویا و بی نقص است . اما در مقابل سران کشورهای توسعه یافته بر این باورند که نحوه ی اداره ی شهرهادرکشور نیز همواره بایدبه عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

 

مدیریت شهری در کشور های توسعه یافته به صورت زیر نمایان می شود :

 

 

۱ . با مقیاس کارکرد های اجتماعی سنجیده می شود نه ظاهر !

این امر بدان معنی است که در انجام یک تغییر در ساختار شهری به جای  ظاهر و زیباسازی باید نحوه ی ساخت و ایجاد آن را ترجیح دهند . به علاوه کارکردها و میزان مزیت و چیستی امور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهند . به عنوان مثال پرداختن به زیبا سازی شهر و تلاش برای کاستن از حجم ترافیک و روان کردن آن نمیتواند معیاری بر یک مدیریت شهری مطلوب باشد ! هرچقدر که یک مدیر در روند مدیریت شهری پویاتر عمل کند و تلاش خود را افزایش دهد  موفق تر خواهد بود .(در واقع یعنی NGO ها و تعداد افراد بیشتری را در اداره ی شهر ها دخیل بدانند .)

۲ . رویکرد عمومی در مدیریت شهرهای پویا

یعنی این مدیریت تا چه حد میتواند از افکار و ایده مردم در اداره شهر استفاده کند . هنگامی ارتقای مادی یک شهر استوارخواهد بود که ارتقای معنوی شهر (حضور مردم در اداره شهر ) پا برجا باقی بماند . جنبه ی دیگری از حضور مردم  را در اداره شهر و میزان توجه آنها به محیط زیست را می توان دریافت . هرچه میزان مشارکت مردم بیشتر باشد شهروندان تلاش می کنند در نگهداری شهر کوشاتر عمل کنند.

پیشنهادات

 • عوامل فوق از جمله عوامل اجرایی در کشورهای توسعه یافته هستند . با نگاهی به ظاهر و زیبایی آن شهرها می توان به این امر دست یافت .در واقع  جهت بهبود وضع مدیریتی می توان از دستاورد های فوق بهره جست .
 • راهکارهای فوق می تواند الگویی برای بهره برداری کشورهای در حال توسعه، جهت پیشبرد سریع اهداف باشد .

تاریخچه مدیریت شهری در دنیا

تاریخچه مدیریت شهری در دنیا

تاریخچه مدیریت شهری در دنیا

مدیریت شهری از آغاز یعنی از سال ۱۹۸۹ میلادی تا به امروز تغییرات بنیادی زیادی را به شرح زیر تجربه کرده است :

 • مرحله اول (۱۹۹۱-۱۹۸۶) :

  در این دوره برنامه هایی برای مدیریت شهری ارائه شد . این برنامه ها با ۴ موضوع کاربردی : مدیریت اراضی – امور مالی – مدیریت شهری – زیرساخت ها و محیط زیست شهری فعالیت خود را آغاز کردند .تحقیقات فوق با هدف توسعه راهبردهای علمی ،ابزار های کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود .

 

 • مرحله دوم (۱۹۶۹-۱۹۹۲) :

دراین مرحله اهداف حول محور چگونگی استفاده از راهبردها و ابزارها در جهت ارتقاو کارایی سطح تولیدات آغاز به کار کرد .این فعالیت ها ابتدا به صورت منطقه ای و سپس به منظور بهره برداری  تمامی کشور ها طرح ریزی شد . در این مرحله مورد دیگری به ۴ مورد ذکرشده در بالا اضافه شد و آن میزان فقز شهری بود .   در این فاز اجرایی مکانیزم اساسی پرداختن به سطح کارایی و تولیدات بود.

 

 •  مرحله سوم(۲۰۰۰-۱۹۷۰) :

در این مرحله جهت تحکیم و کارایی دولت ، بانکها و مراکز تامین اجتماعی جهت برطرف کردن مشکلات شهری اختصاص یافتند.

 

 • مرحله چهارم (۲۰۰۴-۲۰۰۱) :

این مرحله در ادامه مرحله سوم مطرح شد . بیشتر روی فعالیت ها و اقدامات دولتی و شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمدکه جامعه را تحت تاثیر قرار داده بودند متمرکز شده بودند .

زمینه های مورد توجه در مدیریت شهری در دنیا

زمینه های مورد توجه در مدیریت شهری در دنیا

زمینه های  مورد توجه در مدیریت شهری عبارتند از :

 

 1. کاهش سطح فقط شهر
 2. مدیریت محیط زیست شهری
 3. جذب مشارکت های دولتی
 4. حل معضلاتی چون ایدز و اعتیاد در جامعه

زمینه ها و برنامه های مطرح شده در ۱۱ ناحیه و ۲۱ شهر در آسیا به اجرا در آمده است .

 

اصول مدیریت شهری در اروپا

در کشور های اروپایی سه عامل مدیریتی زیر لحاظ می شود :

برنامه ریزی – اجرای برنامه ها – نظارت و ارتقای برنامه ها

 • علاوه برموارد فوق یک مدیر موفق بایداطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری ، سازمان های مربوطه و روند فعالیت آنها را داشته باشد :

در عین حال باید نقش مهم بخش های خصوصی را نیز در نظر داشت . این بخش ها می توانند نقش بسزایی را در بهبود مدیریت شهری داشته باشند .درکشورهای اروپایی همواره تاکید بر این امر است که سیستم ها به طور کامل ارزیابی شوند . به عبارتی نوع مدیریت شهری که در اروپا حاکم است به گونه ای است که با چرخه ی زندگی شهرنشینی همگون باشد .بابررسی شیوه های مدیریتی در کشور های توسعه یافته و مقایسه آن با کشورهای درحال توسعه در می یابیم که هریک از اصول اجرایی خاصی پیرویی می کنند.به عنوان مثالی دیگر در کشورهای توسعه یافته میزان عرضه و تقاضامورد تجزیه  و تحلیل قرار می گیرد تا توازن مابین آنها برقرار شود .

 • عامل بعدی ارائه راهکارهایی جهت فقر زدایی شهری است :

این بدان معنی است که همواره شرایط کاری و سازمان دهی اجتماعی مورد توجه قرار میگرد.در واقع آنها معتقدند که حتی قشرضعیف و کم در آمد جامعه نیز باید از امکانات و امنیت شغلی مناسب بهره مند شوند .

 • کمک به قشر کم درآمد (هرچند جزئی) :

که شامل بهبود شرایط مدیریتی در سازمان دهی گروه های اجتماعی در ایجاد مشارکت های مالی و افزایش کارایی مدیریتی است .

 • خدمات تکنیکی در جهت مدیریت محیط زیست شهری :

به عنوان مثال در بحث مدیریت بازیافت زباله ها این مدیریت می تواند در جهت برنامه ریزی و تامین اعتبار فعالیت کند . عاملی که در این بحث مهم است این امر خواهد بودکه تقویت سرمایه گذاری در سیستم های زباله شهری به درستی انجام شود . این امر در زمینه جمع آوری زیاله ها و بازیافت و دفن آنها باید با دقت بیشتری انجام شود .

تاریخچه مدیریت شهری در ایران

تاریخچه مدیریت شهری در ایران

تاریخچه مدیریت شهری در ایران

– از سال ۱۲۸۶ هجری شمسی اولین شهرداری ایران ایجاد شد .

-از حد فاصل سال های ۱۳۵۸تا ۱۳۷۵ تعداد ۱۶۷ شهرداری در ایران به وجود آمد . اما آنها در روند اداره ی شهر ها نتوانستند موفق عمل کنند !!چرا که بر این باور بودند که شهر در ساختمان های شهرداری اداره می شود!

 

 

 

تعداد واحد های این رشته

تعداد واحد های تحصیلی این رشته به شرح زیر است :

تعداد کل واحد ها ۳۲ واحد

دروس اختصاصی ۲۲ واحد

دروس اختیاری ۲ واحد

سمینار ۴ واحد

«مدیرشهر » و «مدیرشهرداری » چه تفاوتی باهم دارند؟

مدیرشهر و مدیرشهرداری

مدیرشهر و مدیرشهرداری

دربحث مطرح شدن مدیریت شهری به ۲ عنوان برخورد خواهیم کرد : ۱- مدیر شهر ۲- مدیر شهرداری.این دو از لحاظ تعاریف و وظایف باهم متفاورت هستند .

به عبارتی می توان گفت یک شهردار خود را باید مدیر شهر بداند نه شهرداری! تفاوت های دوعنوان شغلی فوق در این است که مدیر شهر مسئول ارتقای قابلیت ها و توانمندی های شهر نشینان است.اما مدیر شهرداری در واقع فقط پاسخگو و مجری است .به عبارتی از تعاریف مدیر شهرداری این امر استنباط می شود که تنها محدود به نحوه عملکرد است .ومسئولیتی در قبال نتایج و پیامدهای یک موضوع ندارد . طبق پیش بینی های انجام شده ، جامعه آینده یک جامعه شهر نشین خواهد بود .پس شهرهای بجای اینکه به مکانی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم انبوهی از مشکلات اقتصادی و… باشند باید به مرکزی جهت رشد و پویایی اقتصادی تبدیل شوند .

وظایف یک مدیریت شهری مطلوب :

 1. آماده سازی زیر ساخت ها جهت عملکرد کارآمد شهرها
 2. آماده سازی خدمات لازم جهت توسعه منابع انسانی
 3. بهبود بهره وری استاندارد های  زندگی شهری
 4. رفاه احتماعی بخش شهری
 5. آماده سازی خدمات و تسهیلات لازم برای عملیات کار آمد
 6. آگاهی به نقاط ضعف و قدرت و تلاش جهت رفع آنها
 7. افزایش کارکردهای خود در نظام سرمایه داری بین الملل

 

آینده شغلی

آینده شغلی مدیریت شهری

آینده شغلی مدیریت شهری

فارغ التحصیلان رشته برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری می توانند در موقعیت های فوق فعالیت کنند :برنامه ریزی کاربری اراضی – مدیریت سیستم های جغرافیایی – برنامه ریزی حمل و نقل  – آژانس های ملی و محلی و دولتی – مشاوره خصوصی مربوط به توسعه منطقه  ای جامعه – نقشه کش – معمار — برنامه ریزپارک ها – هماهنگ کننده مسکن .

زمینه های کاری نیز به شرح زیر خواهد بود :

 1. تهیه طرح های شهری ومنطقه ای  (جامع ، تفصیلی ، ساختاری ، آماده سازی زمین و…)
 2. مشاوره در امور شهری و منطقه ای (به مسئولان و مدیران بالادست )
 3. فعالیت در شهرداری ها

مدیریت تکنولوژی چیست ؟اهداف ،سرفصل ها و آینده شغلی این رشته

, ,

مدیریت تکنولوژی چیست ؟

معرفی این رشته

مدیریت تکنولوژی یا به عبارتی (Managment of technology;MOT)تخصصی است که از رشته های علوم پایه ، علوم انسانی ، مهندسی و دانش برای تعریف خود بهره می گیرد . از نگاه این رشته تکنولوژی می تواند یکی از اصلی ترین عوامل ثروت باشد .به طور کلی فرآیند ایجادتکنولوژی و یا انتقال فناوری از مرحله ی انتخاب تا کسب آن را مدیریت فناوری می گوییم .

از منظر رشته مدیریت تکنولوژی عوامل زیر ثروت تلقی می شود :

 • عواملی چون ارتقای دانش
 • سرمایه فکری
 • استفاده موثر از منابع
 • حفظ منابع طبیعی
 • عوامل موثر بر ارتقاء استانداردها و کیفیت زندگی
 • تجاری سازی تکنولوژی

 

نگاهی از گذشته تا کنون به این رشته

تاریخچه مدیریت تکنولوژی

 

اولین بار این رشته  در سال ۱۹۸۱  توسط انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) در مقطع کارشناسی ارائه شد . تاکنون دانشگاه های دیگر در مقاطع مختلف نیزدوره های آموزشی گوناگونی برگزار کرده اند. علاوه بر این امر صد ها تشکل ملی و بین المللی ، انجمن ها ،موسسات آموزشی ، شرکت های مشاوره ای  و … در کشور های مختلف فعال هستندو در راستای بهبود تکنولوژی گام برمیدارند .

اهداف مدیریت تکنولوژی

انجمن های مرتبط با مدیریت تکنولوژی  به شرح زیر است :

 •  IAMOT      (انجمن بین المللی مدیریت تکنولوژی )
 • EUROMOT  (انجمن مدیریت تکنولوژی اروپا )
 • IRAMOT    (انجمن مدیریت تکنولوژی ایران )

اهداف مدیریت تکنولوژی

هدف اصلی این رشته شناخت کامل ماهیت تحولات فنی بخصوص در بخش تکنولوژی است . این رشته قصد دارد تحولات فوق را به نحوی  سازماندهی کندکه شرکت ها و نهادهای مختلف به راحتی به آن اتکا کنند و در عین حال زمینه موفقیت بیشتر آنها را حاصل کند . عامل فوق خود منجر به ایجاد یک عرصه رقابتی در دنیا می شود . به بیان ساده تر مدیریت تکنولوژی در پی این امر است که از مهارت های مدیریتی برای کشف  و بهره برداری  مناسب از تکنولوژی استفاده کند . اما به طور کلی اهداف فوق را به  می توان به صورت زیر  دسته بندی کرد :

 1. توسعه تواناییها و قابلیت های نیروی انسانی
 2. مدیریت تکنولوژی از طریق آموزش و تربیت نیروهای گزینش شده
 3. تربیت نیروی متخصص برای واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور
 4. استفاده بهینه از توانایی ها و پتانسیل های علمی و تکنولوژیکی کشور
 5. زمینه انتخاب ، انتقال ، جذب و توسعه سریع تکنولوژی ها
 6. انجام نوآوری های بهینه و ایجاد محصول
 7. ایجاد فرآیندهای نو با هدف رقابت بازارهای جهانی
 8. چگونگی انتخاب و اجرای پروژه های تحقیقاتی و خروج از پروژه
 9. کاهش زمان تحقیق و توسعه و تولید

 

مزایای تکنولوژی

مزایای تکنولوژی

مزایای یک تکنولوژی زمانی بارز می شود که در راستای بهبود وضعیت امور به کار گرفته شود . در واقع یک تکنولوژی هنگامی منجر به تولید می شود که یا تجاری شود یا در مسیر تحقق اهداف استراتژیک یا عملیاتی یک سازمان به کار بسته شود .

 

ارکان لازم برای تحصیل در این رشته

 • علاقه مندی به دستاورد های جدیدعلمی و مباحث استقرار تکنولوژی های نوین (خیلی مهم!)
 • تجزیه ، تحلیل و قدرت درک مسائل مختلف
 • توانایی حل مشکلات مدیریتی
 • قدرت بیان بالا یا داشتن روحیه مبارزه طلبی برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی های جدید
 • علاقه مندی به کار تیمی ، همکاری و یادگیری (خیلی مهم !)
 • توانایی تجزیه و تحلیل و درک مسائل سازمان و تکنولوژی های مختلف
 • توانایی تدوین استراتژی
 • ارائه ایده های خلاقانه  و علاقه مندی به نوآوری و خلاقیت

ضرورت مدیریت تکنولوژی

ضرورت مدیریت تکنولوژی

امروزه دنیا به سرعت در حال پیشرفت به سمت تکنولوژی های جدید است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از راه های مطرح شدن کشورها در عرصه اقتصادی و فرهنگی در جهان امروز است . در دهه های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ رقابت های جهانی در عرصه بین المللی شدت گرفت.از آن پس رقابت ها و موازنه قدرت اقتصادی دائما دست خوش تغییرات شد .  رقابت فوق باعث شد بسیاری از کشور های جهان تجارت آزاد را تجربه کنند. این امر موجب پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عامل حسرت و عقب افتادن کشورهای در حال توسعه شد . امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود روند زندگی روزمره را ایفا می کند. عامل اصلی این امر سهولت و سرعت بالای اجرای امور است .

فرآیند مدیریت تکنولوژی

فرآیند های ۵ گانه این رشته به شرح زیر است :

فرآیند مدیریت تکنولوژی

گرایش های مدیریت تکنولوژی

گرایش های تحصیلی این رشته به شرح زیر است :

 1. انتقال تکنولوژی
 2. نوآوری تکنولوژی
 3. سیاست های تحقیق و توسعه
 4. استراتژی توسعه صنعتی

گامی تا موفقیت

میزان موفقیت در یک شغل یا صنعت به عوامل تاثیر گذار زیادی وابسته است . در بسیاری  از مواقعه مجموعه ای از عوامل و فعالیت ها منجر به موفقیت می شوند .یکی از راهکار هایی که می تواند موفقیت را رقم بزند توجه به نیاز روز جامعه است . در زیر مجموعه ای از مشاغل و صنایعی که در زمینه تکنولوژی با قدرت و موفقیت عمل کرده اند را معرفی خواهیم کرد :

 • مدیریت واحد های تحقیق و توسعه (R&D)
 • مدیریت شرکت های مهندسی با تاکید بر خدمات مهندسی
 • مدیریت پارکهای علم و فناوری در مراکز رشد فناوری
 • مراکز تحقیقات و طراحی مهندسی
 • مدیریت واحد های انتقال و توسعه داخلی
 • مدیریت شرکت های دانش بنیان

  آینده شغلی

  آینده شغلی مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی بر ابعاد ملی ، سازمانی و فردی مشهود است . زمینه ها و گرایش های شغلی متنوعی با توجه به نیاز روز برای فارغ التحصیلان این رشته موجود است . آنچه در این جا هویداست این امر است که نمی توان یک رای قطعی برای بهتر بودن یک حیطه کاری بیان کرد . چرا که نیازها پیوسته در حال تغییر است. معقولانه ترین کار جهت ورود به بازار کار تحقیقات لحظه ای و نو می باشد نه استفاده از منابع قدیمی ! امیدواریم فارغ التحصیلان این رشته با کسب مهارت های جانبی همچون زبان و کامپیوتر، مطالعه دقیق مباحث تخصصی نظیر قرار داد های انتقال تکنولوژی و قواعد حقوقی آن ، شرایط مناسبی را برای ورود خود به بازار کار را فراهم کنند .