چاند و چن زیان اینباشته بانکشا

فرارو- این سامانه در روز 20 مهر میزبان صورت های مالی 1400 بانک دولتی بود. 6 بانک ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه، صادرات و تعاون وجود داشت. چگونه صورت های مالی خود را در سیستم پخش کردند؟ بررسی صورت های مالی این بانک ها نشان می دهد که اکثر آنها کاملاً زیانده هستند. هرچند این بانک ها توانسته اند در سال های گذشته زیان انباشته خود را تا حدودی کاهش دهند.

به عنوان مثال بانک صنعت و معدن یکی از این بانک هاست که در سال 1400 توانست زیان خود را تا حدودی کاهش دهد و به 326 میلیارد تومان برساند، بانک کشاورزی هم زیان انباشته ای داشت. این بانک در آخرین گزارش 8 هزار و 619 میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رساند.

بانک مسکن شرایط خیلی بهتری از بانک کشاورزی نداشت و سال را با زیان 5 هزار میلیاردی به پایان رساند.
بانک‌های توسعه صادرات و توسعه همکاری‌ها از دیگر مؤسساتی بودند که پراکنده شدند. اما در بین این بانک ها فقط بانک ملی به زیان دهی ادامه داد.

این بانک بر اساس صورت های مالی حدود 70 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده است. در مجموع آخرین گزارش نشان می دهد که این 6 بانک سال گذشته را با زیان انباشته حدود 87 هزار میلیارد تومان به پایان رساندند.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما