کتاب کار دبستان, یکی از جذاب‌ترین و مفیدترین آثار انتشارات پویش است که با هدف تقویت مهارت‌های تحصیلی دانش‌آموزان دوره دبستانی طراحی شده است. این کتاب، به عنوان یک منبع یادگیری جامع و برنامه ریزی شده، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مفاهیم درسی را به صورت جذاب و موثری فراگیرند. Significance: کتاب کار دبستان به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، دانش‌آموزان را در فرایند یادگیری و تقویت مهارت‌های تحصیلی خود یاری می‌رساند. Applications: این کتاب برای تمرین و تثبیت

تماس با ما