نوآوری و کار آفرینی ورزشی (آشنایی با مفهوم نوآوری و کار آفرینی)

, ,

نوآوری و کار آفرینی ورزشی (آشنایی با مفهوم نوآوری و کار آفرینی)

کار آفرینی ورزشی درواقع یعنی خلق ارزش‌جدید بااستفاده از تلاش‌های متعهدانه البته با درنظر گرفتن ریسک‌های ناشی‌از آن.

کار آفرینی ورزشی

شومپیتر اقتصاددان و سیاسی‌دان آمریکایی کارآفرینی را “تخریب خلق” نام گذاری کرد.

باتوجه به‌روند توسعه اقتصادی در کشورهای جهان‌اول و توسعه یافته به‌این مهم دست می‌یابیم که اقتصاد تحت‌تاثیر کارآفرینی است.

در کشورهای توسعه نیافته کارآفرینان نقش خودرا در توسعه‌اقتصادی به‌خوبی ایفا‌نکردند یا اهمیت ندادند وهمین مانع پیشرفت آنها شده‌است.

 

کار آفرینی ورزشیدراکر پدرعلم‌مدیریت، کار آفرینی را اختصاص‌داد به‌کسی که فعالیتی‌را با‌سرمایه اقتصادی‌خودش آغاز‌می‌کند وباعث تغییر ارزشها و تحول دراطراف خود می‌شود.

 

این سوال پیش می‌آید که چه چیزی باعث حضور و ورود کارآفرینی در عرصه اقتصاد کشورهای توسعه یافته شده است؟

درواقع می‌توان گفت مطالعات و پژوهش‌های اولیه و مستمر درزمینه کارآفرینی شاید مهمترین عامل حضور کارآفرینی در اقتصاد باشد.

پایه های مهم کارآفرینی نوآوری، پیشگامی و قابلیت ریسک پذیری است.

این پایه‌ها یا خصوصیات برای هردو رویکرد ورزشی قهرمانی‌و همگانی حائز اهمیت‌است. هر‌چند که‌این خصوصیات برای فهم بیشترکارآفرینی به‌کارگرفته می‌شوند.

کار آفرینی ورزشی موقعی ایجاد می‌شود که یک نهاد‌ورزشی، به‌طور مشترک وبه منظور پاسخگویی به‌یک فرصت و خلق‌ارزش رفتار می‌کند.

نهاد‌هایی که در امر ورزش ممکن است درگیر این مسئله شوند می‌توانند افراد، سازمان‌ها یا جوامع باشند.

انواع کارآفرینی ورزشی

کار آفرینی ورزشی انواع مختلفی دارد که در زیر ذکر شده است:

  1. کار آفرینی جامعه محور
  2. کار آفرینی شرکتی
  3. کار آفرینی بومی
  4. کار آفرینی بین ‌المللی
  5. کار آفرینی سازمانی
  6. کار آفرینی اجتماعی
  7. کار آفرینی زنان
  8. کار آفرینی فناوری
  9. کار آفرینی شهری

معرفی انواع کار آفرینی ورزشی

کارآفرینی جامعه محور

وقتی که کارآفرین و سازمان دریک جامعه به‌صورت مشترک و به‌دنبال یک هدف مشترک باشند.کار آفرینی ورزشی

در راستای ورزش کارآفرینی جامعه محور بین تیم‌های ورزشی، سازمان‌ها یا حامیان مالی ورزشکاران و حتی سازمان‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

منظور از سازمان‌های اجتماعی یعنی مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی است.

کار آفرینی ورزشی بر اقتصاد و اجتماع  به واسطه جامعه تاثیر می‌گذارد و از همین لحاظ آن‌را پویا می‌گویند.

رخ‌دادهای ورزشی و تیم‌ها، توسعه جامعه را به واسطه ایجاد انگیزه برای مشارکت در ورزش و فعالیت‌های ورزشی تحریک می‌کنند.

شرکای تجاری تیم‌های ورزش به‌وسیله سازمان‌های دولتی وهمچنین کسب‌و کارهای محلی باعث توسعه‌استادیوم‌های ورزشی و همچنین رخ‌دادهای ورزشی می‌شوند.

کارآفرینی جامعه‌محور با تحریک تمرکز کردن بر موضوعات اجتماعی، مانند جلوگیری از چاقی در دوران کودکی.

شرکای سازمان‌های مرتبط با ورزش را برای انجام وظایف‌ اجتماعی و مورد پسند انسان تحریک می‌کند.

سازمان (NBA) که یک سازمان‌ورزشی است به‌عنوان یک سازمانی که حامی‌ورزش است از تمام امکاناتش برای کمک‌به جامعه استفاده می‌کند.

این سازمان شعار (ما مراقب هستیم) را برای خود اختصاص داده است.

این شعار هم بیشتر برای تحریک جوانان است تا به وسیله انجمن بسکتبال با جوامع محلی درگیر باشند.

کار آفرینی شرکتی

این نوع کارآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که مشاغل در راستای نوآوری دست به عمل بزنند.

خب باتوجه به تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که نوآوری در زمینه ورزش دو حالت محصول محور یا فرآیند‌محور دارد.

ورزش هایی که کماکان مسیر پیشرفت و توسعه را دارند طی می‌کنند نوآوری محصول محور در میانشان بیشتر بروز یافته.

البته شاید برای این نوع ورزش ها اسنوبورد مثال خوبی باشد.

اما ورزش هایی مانند اسکی نوآوری فرایند محور در بینشان بروز یافته.

چیزی که باعث موفقیت در کسب وکار ورزشی می‌شود قیمت محصول، مکان عرضه و طریقه معرفی محصول به بازار است.

کارآفرینی نژادی

یکی از عوامل مهم که باعث تغییرات اجتماعی می شود همین کارآفرینی نژادی است.

این نوع کارآفرینی موقعی اتفاق می‌افتد که افراد با ملیت های متفاوت در نوآوری ایفای نقش می کنند.

خوشبختانه امر ورزش باعث‌شده که افراد بومی بتوانند در حرفه‌ورزشی که توانایی دارند به‌دلیل جایگاه اجتماعیشان بدون تبعیض افتخار کسب‌کنند.

کارآفرینی سازمانی

این نوع کارآفرینی موقعی اتفاق می‌افتد که یک نهاد دنبال طرح هایی باشد که باعث تغییر سازمان شود.

در امر ورزش نهادهای زیادی هستند که باعث تغییر در سازمان های ساختار یافته شدند به خصوص در ورزش حرفه‌ای.

کمیته بین المللی المپیک (IOC) و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) از جمله این نوع نهاد ها هستند.

کار آفرینی بین المللی

این مدل از کار آفرینی زمانی اتفاق می افتد که یک سازمان در بازار بین المللی توسعه پیدا کند.

این نوع از کار آفرینی در ورزش های بین المللی با استفاده از بازار های خارجی جدید دیده می شود.

کار آفرینی اجتماعی

این مدل از کارآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که هدف‌هایی که خصوصی نیستن و غیر انتفاعین با ایده‎های شغلی مشترک باشند.

کار آفرینی اجتماعی در زمینه ورزش باعث می شود تا در مسائل اجتماعی تغییر ایجاد شود.

کار آفرینی فناوری محور

زمانی که نوآوری در فناوری به وجود آید در واقع فناوری محور نامیده می شود.

توسعه در تکنولوژی ها مانند اینترنت و ماهواره باعث شد تا حضور افراد در امر ورزش بیشتر شود.

کار آفرینی زنان

وقتی که زنان در شغل های متفاوت ایفای نقش کنند باعث ایجاد این نوآوری می شود.

در آمریکا و در راستای ورزش کار آفرینی زنان در ورزش‌هایی که توسط آنها صورت می گیرد افزایش یافته است.

کار آفرینی شهری

محققان به‌این نتیجه رسیدند که میزبانی المپیک‌و درواقع رویداد‌های ورزشی باعث‌می‌شود تا زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌و سیاسی یک‌جامعه توسعه یابد.

با این وجود اگر مسئولان کشور پشتیبان باشند و حمایت کنند این مهم باعث می‌شود تا کارآفرینی شهری افزایش پیدا‌کند.

 

نوآوری ورزشی

یکی از بخش های پر اهمیت در زمینه کارآفرینی، نو آوری است.

موسسه های کارآفرینی نوآوری را به دست می‌گیرند تا بتوانند در بازارهای جهانی پیشروی کنند و به رقابت بپردازند.

جالب است بدانیم نوآوری در زمینه‌ورزش توسط تیم‌های ورزشی سازمان‌هایی که در زمینه ورزش فعالیت دارند و همچنین بازیکنان اتفاق‌می‌افتد.

وقتی که یک تیم ورزشی برای بهتر کردن عملکرد خودش یک استراتژی جدید و خاصی را ایجاد می کند.

در دهه گذشته پر اهمیت‌ترین نوآوری که باعث کمک به عملکرد تیم‌ها شده‌بود استفاده از مدل‌ریاضی و تحلیل‌آماری ورایانه‌ای بود.

توسعه لیگ ورزشی و همچنین راه یافتن آنها به مرحله جهانی از اتفاقات خوب این نوآوری در زمینه ورزش بوده‌است.

به عنوان مثال چیزی که باعث ایجاد لیگ جهانی فوتبال آمریکایی شد لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا بود.

به وجود آمدن این نوآوری سبب امتیازات در کانادا و آمریکا شد.

تغییر و تحول در فناوری هم باعث ایجاد نوآوری در زمینه ورزش شده است.

وقتی که ما در زمینه فناوری (مهندسی و مواد) ترقی پیدا کنیم این خود مسبب موفقیت در ورزش می‌شود.

شرط بندی در زمینه ورزشی-اینترنتی، وبلاگ‌های که در راستای ورزش ایجاد شده و همچنین سایتهایی که مختص باشگاه‌های ورزشی است.

این ها همه باعث شدند که مسیر استفاده از ورزش دگرگون شود.

تکنولوژی های به وجود آمده در راستای ورزش مانند بازی های رایانه ای -ورزشی باعث نوآوری در امر ورزش شدند.

این بازی ها همچنین جز محبوب ترین بازی های رایانه ای شناخته شدند.

جالب است که بدانیم مد هم باعث نوآوری و کار آفرینی در زمینه ورزش است

شرکت هایی که در این راستا پیشرو بودند از جمله شرکت آیداس و نایکی هستند.

این شرکت ها با تولید کردن مواد جدید در وسایل و لباس ها باعث این پیشروی شدند.

متدی دیگر از کارهای نوآورانه این بود که لباس‌هایی با مارک مشخص برای مشتریان اسم و رسم‌دار ورزشی ایجاد شد.

و همین امر باعث ترویج آن در جامعه شد.

نکته مهم دیگری که باعث شد سازمان های ورزشی ساختار جدید بگیرند و در واقع باز آفرینی شوند.

این بود که از نماد باشگاه و مارکشان در زمینه مد استفاده شد.

انجام پایان نامه به دست دیگران اشتباهی جبران ناپذیر.

, , , , ,

انجام پایان نامه به دست دیگران در انقلاب یا خود دانشگاه در همان بازارهای سیاه  کار جالبی نیست.

در واقع بسیار هم ناپسند  است، در اینکه شکی نیست. اما چرا و چگونه کار به اینجا کشید که با وجود آگاهی مسئولین چه در دانشگاه چه در سطح وزارت هیچ گونه اقدام موثری در این راستا انجام نمیشود،این قضیه داستان های زیادی دارد که با وجود تمامی دغدغه هایم دوست دارم آن را با شما مطرح کنم. اما قبل از شروع داستان در این لینک بیابید که چگونه پایان نامه بنویسیم بدون کمک به دیگران. این که چرا بازار انجام پایان نامه اینقدر داغ و پر رونق است از یک سو( همان تقاضا) و اینکه چرا فرهیختگان عزیز کشورم بجای طرح تحقیق روی مسائل کلان کشوری و استانی و یا حتی کسب و کارهای خودشان به انجام این گونه پایان نامه روی آورده اند(همان عرضه) مسئله ای ریشه ایست و برای یافتن آن جستجو در قشر دانشجویی و دانشگاهی کاری بیهوده خواهد بود.

در راه روی دانشگاه ایستاده بودم و منتظر یکی از اساتید دانشگاه آزادی بودم که تشریف بیاورند و بعد از گذر چندین ساعت برگه ای را برایم امضا کند، در همین حال که کاملا بیکار بودم و جز انتظار بهره ای دیگر نداشتم، نگاهم به سمت مردی سی ساله نسبتا سیاه چرده و با کت و شلوار جلب شد. آن زمان گوشی های آیفون هم که بسیار در بورس بود را مدام در دستش میچرخاند که مثلا ماهم بله! با دوستش از پایان نامه صحبت میکردند، که استاد راهنما و استاد مشاور شان چه کسی است.آیا اقای دکتر فلانی خوش نمره تر است یا خانم دکتر فلانی؟ و اینکه دوستش بلند گفت چرا با فلانی بر نداشتی، طرف انسانه واقعا.

 

چگونه پایان نامه بنویسیم

 

 

داستان انجام پایان نامه به دست اغیار و نکوهش آن

در همین میان همان مرد کت و شلواری که نمونه پروپوزال خودش را از گوشی به دوستش نشان میداد گفت: اینو برام نوشته. ببین چطوره؟ دوستش هم که از نگاه های سفیهانه برخی دوستان که ادعایشان گوش آسمان را کر میکند گفت: بد نیست ، خوبه. مقاله بیس برای چه تاریخیه؟ مرد سیاه چرده هم گفت: ۲۰۱۵٫ دوستش با همان نگاه پر از پوچی گفت: خوبه پس. در همین حال نیم نگاهی به من انداخت و با لحن آهسته تر و صدایی یواشکی به دوستش گفت که ازم دو و نیم میلیون تومان پول گرفت. به نظر تو زیاد نبود؟دوستش گفت یه دویست، سیصدی جا داشت کمتر بگیره.

من که خودم قیمت انجام پایان نامه را به طور تمام و کمال داشتم و میدانستم که در بازار آزاد چه خبر است، تو دلم گفتم از هردو طرف خوردید.اگر میخواهید شما نخورید،آموزش نرم افزار spss و آموزش نرم افزار لیزرل را جدی بگیرید.

دوست فرد سیاه چرده ازش پرسید کارای پرسش نامه رو هم خودش انجام میده؟دوست سیاه چرده قصه ما با اطمینان تمام گفت: همممممشو. دو و نیم که الکی پول ندادم. کمی به اطراف نگاه کردند و ساکت شده بودند که از دوستش پرسید، تو چقد دادی بیرون؟ من هم در همین حین نفسی کشیدم که ای داد بر این دانشگاه و ای داد بر دانشگاه آزادی که این باشه، وای بر کسانی که تو راه این دانشکاهنو وای به کسایی که اینجوری فارغ التحصیل شدن.

این معظل (اینکه انجام پایان نامه را دیگری برعهده گیرد)تقصیر مدیریت هاست یا جای دیگری ریشه دارد؟

حالا این مطلبو هم داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما که اگه همین دانشگاه های ابکی که از منظر من و شما ممکنه اینطور باشن کلا وجود نداشتند، وضعیت خیلی بدتر می بود، پس این داد و فغان من را به حساب انتخاب بین خوب و عالی بزارید نه اینکه صرفا باید ریشه اینجور دانشگاه ها کلا از جا دراد خیر. این هاهم نیاز به اصلاح دارند اما اینو در نظر بگیرید که دانشگاه هم مثل یه انسان وقتی مریض میشه باید بهش کمک شه. باید بهش رسیدگی بشه تا بتونه از منجلابی که گرفتارش شده بیاد بیرون. وگرنه خب احتمال اینکه شرایط روز به روز بدتر شه و واستون پیامک بیاد که مدرک کارشناسی فقط ده میلیون تومان هم هست.

لذا در همین نوشته کوچک از مسئولین تقاضا دارم، هرچه سریعتر به وسیله خود دانشجوها کمیسیونی چیزی تشکیل بدن که این جور چیزا به حداقل برسه، و به این مسئولین عزیز هم میگم اگه من مافوقتون بودم تا حالا صدبار بیرونتون کرده بودم از پست و مقامتون، ولی خب چرخ گردونه دیگه و امثال شماها که یحتمل خودتونم پایان نامتونو بیرون انجام دادید صداشو در نیارید و همون کمیسیون رو تشکیل بدید.

 

نوشتن مقاله isi

دوست سیه چرده و رفیق بی کلکش.

تا اینجا رسیدیم که دوست سیه چرده قصه به دوستش گفت تو چی کار کردی. این دوست عزیزمان که خودشان نیز بر طبق نظرات کارشناسی من از بیخ کارشان را داده بودند بیرون، برای آنکه زشت نباشد و وجهه توخالی که درست کرده بود را از بین نبرد گفت فقط فصل چهارم پایان نامه ام را بیرون دادم و بقیه را خودم نوشتم. گفت چند؟ پاسخ داد هفتصد و من باز گفتم که سر توهم کلا رفته البته تو دلم، اما ازانجا که باقی اطلاعاتش همخوانی نداشت من حدس زدم که همه را بیرون داده، اما خجالت میکشد که صدایش را دراورد.

خلاصه منی که کلی احساس یاس و امید داشتم که مارو بگو که کجا درس میخونیم به پنجره دانشگاه نگاه کردم که عجب منظره ای داره خدا وکیلی.در همین حین استاد دوست سیاه چرده ما آمد و برگه های مربوط به ایشان را امضا کرد و در حینی که همین دوستان کشان کشان دنبال استادی که حس ریاست جمهوری را داشت روی دانشجوهای بخت برگشته اجرا میکرد از راهرو خارج شد. من ماندم و استادی که هنوز برگه ام را امضا نکرده بود.

 

برگه مقاله من هم بالاخره امضا شد.

 

خلاصه استاد هم آمد و در حالی که با دانشجویانش میخندید برگه مرا در لابه لای خنده هایش امضا کرد و رفت. نمیدانید ازینکه برگه ای که باید دوماه پیش بر حسب وظیفه استاد امضا میشد الان بعد از آن همه بالا و پایین دویدن امضا شده بود چقدر خوشحال بودم.این بود که سریع سوار اتوبوس شدم تا راهی شوم. در آن روزها هنوز عمق این فاجعه را نفهمیده بودم. تا زمانی که برای یادگیری آموزش نرم افزارspss برای رشته مدیریت به موسسه ای در انقلاب رفته بودم. کمی سنگین بود، استاد تند تند میگفت و رد میشد اما انصافا آنچه را که  میگفت خوب کاربردی شرح میداد.آموزش نرم افزار spss و آموزش نرم افزار لیزرل را جدی بگیرید.

من هم صدای استاد را ضبط میکردم و هم تند تند مینوشتم و در کامپیوترم که نرم افزار spss را نصب کرده بودم  فرمان ها تند تند روی آن اجرا میکردم. در زنگ تفریح که مسئول موسسه برایمان چایی آورد فهمیدم که مدیر هم که باشی چایی آوردن نباید ننگت آید(دنیا به این فراخی تنگت آید ،کلا اشعار بابا طاهر زیبان). شروع کردم به صحبت که انجام پایان نامه چقد زمان میبرد؟ و یا اینکه اگر بخواهم  پروپوزال بنویسم چقد طول میکشه ؟از شنیدن کلمات دو هفته برای سوال اول ودو ساعت برای سوال دوم شکه شده بودم.

 

شاید ندانید انجام پایان نامه(اینکه چگونه پایان نامه بنویسیم؟) و انجام مقاله اگر بلد باشید بسیار کم زمان میبرد.

ظاهرا گول خورده بودیم بچه ها. البته عجله نکنید این جواب ها منوط بر این هستند که اگر زمانی کسی از شما پرسید: چگونه پروپوزال بنویسیم و یا چگونه پایان نامه بنویسیم را به راحتی پاسخ دهید و قبلا آموزش نرم افزار spss را دیده باشید و وقتی از آموزش نرم افزار لیزرل به زبان ساده پرسید جواب های کوبنده ای داشته باشید. اما اگر جواب تمام سوال های بالا را در مورد اینکه چگونه پایان نامه بنویسیم یا چگونه پروپوزال بنویسیم را توانستید در کمتر از ده دقیقه برای کسی شرح دهید و اگر اشکالی در نرم افزارهای اس پی اس اس یا لیزرل داشت به راحتی برایش حل کردید میتوانید یک پایان نامه را در کمتر از این مقدار هم بنویسید. اما در همان مرحله کمتر از سه ماه حساب نکنید.حتی اگر خیلی کارتان خیلی درست است.آموزش نرم افزار spss و آموزش نرم افزار لیزرل را جدی بگیرید.

داشتم از زنگ تفریح میگفتم. در همان حالی که چایی مینوشیدم مسائلی که استاد توضیح داده بود را برای خانمی تشریح میکردم چون رشته ی تحصیلی اش عمران بود و کمی گیج شده بود. بعد از استاد پرسیدم هزینه انجام پایان نامه چگونه است؟ گفت برای چه مقطعی؟ گفتم لیسانس که کسی پایان نامه مدیریتی را بیرون نمیدهد منظور  کرشناسی ارشد است. لبخند ملیحی زد و گفت من هم منظور ارشد یا دکتری بود. همین که کلمه دکتری را گفت سرم گیج رفت.

معظل پایان نامه نویسی یقه دکتر هارا هم گرفت.آموزش نرم افزار spss و آموزش نرم افزار لیزرل را جدی بگیرید.

بلند گفتم: دکتری؟ مگه دکتری ها هم تز شان را برون سپاری میکنند؟ گفت نه به اندازه ارشد ها ولی خیلیا هستند. همیننطور که از حرفش بهتم زده بود بل خودم گفتم وای به روزگاری که کسی که دکتری میخواند و قرار است سرمشق دیگر افراد جامعه باشد، کسی که قرار است کمکیار دولت و کشور باشد، همین ب بسم الله خود را اینگونه وا داده است. حتما قرار است مسئولیتی هم در کشور داشته باشد. کاش میشد که ای افراد را فیلتر کنند.

جالب است که بدانید اساتید هیچ اهمیتی نمیدهند که چه کسی پایان نامه شما را انجام داده است، فقط همین که به سوالات آن ها پاسخ دهید و مقاله ای هم از پایان نامه دراید که نام آنها طبق سنت دانشگاه ها برخی شهرها به عنوان نویسنده مسئول بخورد کافی است. البته اگر چشم به پول این واحد ها نداشته باشند. برای اینکه اینطور نباشید،آموزش نرم افزار spss و آموزش نرم افزار لیزرل را جدی بگیرید.

استاد خوب هم کم نیست.

این را هم بگم که بی انصافی نشود، برخی از اساتید من جمله استاد راهنمای خودم آدم های بسیار شرافتمندی هستند و آدم شرمنده میشود برای به زبان آوردن این بحث ها جلوی این عزیزان. ولی خب هممون دیدیم که بعضی از این اساتید چه ها که بر سر دانشگاه و دانشجو نیاورده اند و هر چقدر هم که برایشلن بنویسی کم است. باز هم این را باید در نظر گرفت که برخی از عدم دلچسبی ها سلیقگی میباشد و نباید جزو فاکتورهای سنجش ما قرار گیرند .

خلاصه ازینکه فهمیده بودم انجام پایان نامه ها برای دکتر ها هم هست مو به تنم سیخ شد. آخر مگر میشود ؟ واقعا هدفت ازینکه دکتری شرکت کرده ای چه بوده است؟ چرا جای صندلی افرادی را که واقعا استحقاق آن جایگاه را داشته اند اشغال میکنی؟مگر این جز حق الناس است؟ از پول های سرسام آوری هم که از افراد برای نوشتن مقاله میگیرند و چه واقعی و چه غیر واقعی به نام مقاله isi هم مینامندشان نگویم که شما هم مثل من سوت میکشید. شاید هم با خود بگویید تو که قیمت ها را داری قیمت انجام پایان نامه چند؟ یا قیمت مقاله isi  را به جای این حرفا بگو. جدای ار این حرفها آموزش نرم افزار spss و آموزش نرم افزار لیزرل را جدی بگیرید.

هر چه خواست این دل تنگم گفت.

این ها همه درد دل هایی بود که اگر اینجا نگویم جای دیگری نیست. یادم باشد یک بار هم راجع به افاده ی افراد بسیار عجیبی بگویم که چون با اینکه پایان نامه و مقاله خود را تنها با چند میلیون تومان بیرون انجام داده اند و فکر میکنند که خودشان از داوران این مقالاتند. آن ها که بخدا نوبرند. واقعا این افراد وجود دارند و متاسفانه بین خانم ها هم بیشتر به چشم میخورند.انجام پایان نامه، یا انجام مقاله isi و یا حتی انجام پروپوزال فقط وقتی ارزشمند است که خودتان کارش را کرده باشید ولاغیر.

آموزش نرم افزار لیزرل

 

 

جدای از مبحث سلف کانفیدنسی که برایتان به ارمغان میآورد جدیدا برخی از اساتید دانشگاه های دولتی هم برآن شده اند که تمایز قائل شوند بین اینهایی که تابلو است کار شما نیست و همان خرده ریزه مقاله یا کار تحقیقاتی که برای شماست. هر چند که همین امسال چندین تن از دوستان که چه عرض کنم از افرادی که به واسطه ی اشتراک این رشته با آنها آشنا بودم مطلع شدم که همین مقاله isi الکی هم ظاهرا کار راه انداز بوده ولی از آنجا که مو در ماست نمایان میشود   یا باید واقعا یاد بگیرند یا قید سلف کانفیدنس در آینده را هم بزنند. بالاخره شتر سواری که دولا دولا نمیشود. و این داستان ادامه دارد.

آموزش spss( همه آنچه در ابتدای یادگیری و آموزش spss باید بدانیم)

, , ,

آموزش Spss

(نرم افزار spss – آمار استنباطی-آمار توصیفی-آلفای کرومباخ-روایی- همه این مطالب رو با خوندن متن فرا بگیرید)

یکی از کاربردی ترین نرم افزار های مدیریتی که بیش از هر چیزی مناسب دانشجویان این رشته است  spss نام داره. تو ازادمدیر  براتون میگیم که مخفف چیه اینو ببینید.Statistical package for social science. حالا زیاد هم مهم نیست فقط اگه کسی پرسید محکم جواب بدید.

نرم افزار spss

اس پی اس اس

 

آموزش spss

خب حالا که فهمیدید چی چی هست مهمه که بدنید در این نرم افزار یکی از مهمترین کارایی که ما باهاش انجام میدیم تحلیل های آماری هست که به خودی خود به دو دسته تقسیم میشوند.

۱-آمار توصیفی در ازادمدیر

۲- آمار استنباطی در ازادمدیر

این که شما حتما قبل ورود به بازه ی یادگیری این نرم افزار بدونید که چرا و چطور قراره ازش استفاده کنید بسیار مهمه. اون قسمته چراش از همه مهمتره.کلا نه در این نرم افزار بلکه در هر نرم افزار دیگه ای این اهمیت بخصوصی داره.

برای اینکه که سر در بارین که چرا باید نرم افزار اس پی اس اس رو یاد گرفت و یا یه گام ازون فراتر بریم نرم افزار لیزرل یا پی ال اس رو چرا یاد بگیریم این مقاله رو که چند وقت پی ش منتشرش کردیم رو مطالعه کنید:

چرا و چگونه پایان نامه بنویسیم.

 

 

 

آزاد مدیر

ازادمدیر

 

 

 

آمار توصیفی چیست؟

خب تا به این مرحله رسیدیم که آمار توصیفی و آمار استنباطی دو رکن مهم واساسی برای یادگیری آموزش spss هستند. آمار توصیفی همونطور که از اسمش پیداست در وصف آمار داده های ما هست. یعنی وقتی ما یک پروپوزال یا پایان نامه یا مقاله رو شروع به نوشتن میکنیم، جامعه هدف داریم که نیاز به توصیفش هست. این بخش یکی از مهمترین قسمت های آموزش spss هست.

مثلا این جامعه چند نفرن.چند تا زن هستن ، چندتا مرد. چندتشون دکترا درن چند تاشون لیسانس. چند نفر حقوق ماهیانه ای که دریافت میکنن بالای دو میلیون تومنه. خلاصه تو این پروپوزال یا مقاله یا پایان نامه که دارید می نویسید مشخص کردین تو فصل اول که جامعه آماری شما کیا هستن . چرا رو این افراد خاص ما در حال تحقیق و تفحص هستیم.

پس تا به اینجای کار فهمیدیم که آمار توصیفی چی هست. و چرا ما ازش استفاده میکینیم.در آموزش spss این مهمه که شما بدونید که این آمار توصیفی ما یکی از مهمترین رکن های فصل چهارم پروپروزال یا مقاله یا همون پایان نامه ما هستش. ما در ازادمدیر هم فقط به آموزش این مطالب میپردازیم. در واقع شما تو ازادمدیر متوجه میشی که کلا چی به چی هست و چرا خیلی ازین کارایی بدی که دوستان میکنن و پایان نامشونو میدن به بیرون چقد بده. در واقع اگه شما هم آزاد مدیری بشین شاید انجام یک پایان نامه در حد کارشناسی ارشد کمتر از ده روزتونو بگیره و در نهایت هم بتونید با افتخار ازش یه مقاله isc یا isi حتی و یا هر مقاله کنفرانسی و یا غیره که توضیحشو قبلا تو این متن دادیم از دستش ندید.

انواع مقاله از نظر ازادمدیر

آمار استباطی-آزاد مدیر- آلفای کرونباخ-روایی-

کرونباخ

 

 

 

 

آمار استنباطی چیست؟

آلفای کرونباخ

در بخش آموزش spss تا به اینجا پیش اومدیم که فهمیدیم آمار توصیفی چیه. حالا نوبت اصل کاری یا همون آمار استنباطی ما هست. در این نوع آمار  ما با واژه بسیار نام آشنا و با کلاس آلفای کرومیاخ که خیلی ها هم میگن بهش آلفای کرونباخ آشنا میشیم. کلا دونستن اینکه آلفای کرونباخ چیه در میان استید و دانشجویان مدیریت شامل کلاسی بسیار ستودنی میشه. پس اگه شما هم میخای بدونی که آلفای کرونباخ چیه باید بدونی که جزوی ازین آمار استنباطی هست که ما درباره اش در آزاد مدیر داریم صحبت میکنیم.اما الان نمیگیمش، ولی هم تو ویدیوها هست هم تو یه پست جدا فقط اینکه آلفای کرونباخ چیست رو واستون میزاریم و روی همین نوشته هم لینکش میکنیم.

 

روایی

مرحله بعدی آموزش spss روایی هسش. احتمالا اینم خیلی شنیدید و هر کی میخاد بگه که ما اعتبارمون بالاست کلا از روایی صحبت میکنه. اینو بدونید که ما روایی رو با لیزرل میگیریم اما یه نوع روایی هم هست که بهش روایی محتوا میگن که اساتید زحمتشو میکشن. یعنی یه باد به غبغب میتدازن میگن مرتبطه. بعدش ما دانشجوها وارد عمل میشیم و با کمکنرم افزار لیزرل و البته نکته سنجی های ازادمدیر روایی رو هم میگیریم. بعدش تو مقاله یا پایان ناممون راجع بهش صحبت میکنیم که روایی چی هست. به چه دردی میخوره و ماهم گرفتیمش باور نداری به عدد و دقما نگا کن.

 

آزمون نرمالیته

مرحله آخرم تو این امار استنباطی ما آزمون نرمالیته یا همون اسن خوف اسمیرنوف کولموگروف هستش. حرفه ای ترا بهش میکن آزمونK.S اما ما تو ازادمدیر همون آزمون نرمالیته بهش میگیم. این که به چه دردی میخوره و چرا باید ازش استفاده کنیم مهمترین قسمت کار ماست یعنی تا اینجا همه چی کشک ازینجا شروع میشه.

 

نگرانشم نباشید زود توضیحش میدیدیم. تو ازاد مدیر نباید نگران آموزشتون باشید کلا.

 

 

 

 

چگونه پایان نامه بنویسیم(قسمت آخر)

, ,

فصل چهارم

فصل چهارم، فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها است.

 

معمولاً دوستانی که کار پایان­نامه خود را به این مرحله می‌رسانند عاجز می‌شوند؛ دلیلش نداشتن سواد آماری و نرم افزاری است و برای کسب این سواد باید یک تا دو ماه از وقت خود را صرف یادگیری کار با این نرم افزارها کنند. در رشته‌های مدیریتی نرم افزارهای متعددی استفاده می‌شود اما مهمترین این نرم افزارها، اول SPSS، دوم LISREL، سوم PLS و چهارم AMOS هستند. شما برای اینکه با هرکدام از این نرم افرارها کار کنید باید با نوعی از آمار ابتدایی آشنا شوید.

وقتی فصل چهارم را شروع می‌کنید به دو نوع آمار نیاز دارید: آمار توصیفی و آمار استنباطی.

اگر روش پرسشنامه را انتخاب کرده باشید باید برای آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده کنید؛ برای مثال تعداد افرادی که پرسشنامه را پر کرده‌اند را مشخص می‌کنید و می‌گویید چه تعدادی از آنها مرد بوده‌اند، چه تعداد مرد بالای سی سال بوده‌اند، چه تعداد مرد بالای سی سال سن و با تحصیلات بالای کارشناسی بوده‌اند و به طور کلی جامعه آماری خود را به ترتیب توصیف می‌کنیم: جنسیت، تحصیلات، سنشان چقدر بوده و محل زندگی‌شان کجا بوده و…

اما آمار استنباطی آماری است که ما بر اساس آن فرضیه‌های تحقیقی خود را اثبات را یا رد می‌کنیم. یک توضیح کلی راجع به آن می‌دهیم، اینکه از چه روشی رفته‌ایم و نمودارها و تحلیل‌های خود را در این فصل می­آوریم. هرکدام از این‌ها یک صفحه را به خود اختصاص می‌دهد و این می‌تواند هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی برایتان مقرون به صرفه باشد و حجم و کیفیت پایان­نامه شما را بالا ببرد.

بعد از اینکه تمام آمارهای استنباطی را آوردید فرضیه‌های خود را می‌نویسید و قبول یا رد شدن آنها را با دلیل توضیح می‌دهید.

 

تلگرام دانشجویان مدیریت

فصل پنجم

فصل پنجم، که فصل آخر است. فصل نتیجه‌گیری و پیشنهادات ما است.

در این فصل شما مثل همیشه یک مقدمه می­آورید و در نظر داشته باشید که ما در این فصل باید یک نتیجه‌گیری کلی کنیم، پیشنهادهای خود را برای تحقیقات آینده مطرح کنیم و موانع و محدودیت‌هایی که خودمان با آن مواجه شده‌ایم را بیان کنیم، که در این صورت اگر در آینده کسی خواست این تحقیقات را تکرار کند با برداشتن این موانع و محدودیت‌ها به یک تحقیق نو و جدید دست یابد و کار شما را گسترش دهد.

در این قسمت یک ویژگی از جمعیت شناختی را توضیح و اطلاعات تکمیلی راجع به پرسشنامه‌ی خود را ارائه می‌دهید و فرضیه‌های خود را در اینجا یک به یک مطرح می‌کنید، دلایل رد و یا اثبات شدن آنها را همانطور که در فصل چهارم آورده­اید می‌توانید ذکر کنید و پرسش‌های اصلی خود را هم اضافه کنید.

اما همیشه بین اساتید این رشته این مسئله مطرح است که فرضیه‌ها و سؤالات نباید در “یک” پایان­نامه گنجانده شود. شما یا فرضیه دارید یا سؤال. بهتر است هر دو را همزمان نیاورید؛ ولی آنچه معمولاً مرسوم است و ایراد بزرگی بر آن وارد نیست این است که هر دو را می­آورند!

بعد از این مراحل پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنید. می‌گویید من با انجام این تحقیق به چنین نتایجی رسیدم. ده پیشنهاد می‌دهم و اگر شما به این ده پیشنهاد عمل کنید مشکل مرتفع خواهد شد. همانطور که قبلاً گفته‌ام هدف ما از پروپوزال نویسی حل یک مشکل یا بهبود بخشیدن به یک وضعیت است.

بر فرض مثال می‌گویید من این کارها را کرده‌ام، شما محقق عزیز که در آینده می‌خواهی فلان کار را انجام دهی، یا ورودی‌های سال بعد دانشگاه علوم تحقیقات تهران اگر شما مثل من علاقه‌تان به کارآفرینی است، من متغیرهای x و y را اندازه‌گیری کرده‌ام؛ شما محقق عزیز می‌توانی متغیرهای z و a را بررسی کنی تا به نتیجه‌ای جدید برسی.

همانطور که در قسمت پروپوزال نویسی به طور کامل شرح داده‌ام، می‌توانید در آنجا هم منبعی را برای تحقیقات و پروپوزال‌های خود پیدا کنید و آنها را بررسی کنید. حتی در درس روش تحقیق، وقتی نمونه کاری را انجام می‌دهید، این فصل و قسمت پیشنهادها برای محققین آینده می‌تواند موارد متعددی را جهت تمرین شما ارائه کند. پس از این قسمت پیشنهادها برای محققین آینده قسمت موانع و محدودیت‌ها است که شما می‌گویید در این مقاله محدودیت‌های خاصی هم داشته‌ام و اگر نداشتم شاید فرضیه‌های این تحقیق متفاوت می‌بود و محققین آینده باید این موارد را در نظر داشته باشند.

بعد از آن می‌رسیم به منابع و مآخذ، که در این قسمت منابع فارسی را اول و منابع لاتین را بعد از آن عنوان می‌کنیم.

 

 

چگونه پایان نامه بنویسم(قسمت دوم)

, , ,

فصل سوم پایان نامه های مدیریت

فصل سوم پایان نامه، روش اجرای تحقیق یا همان روش تحقیق است که در این فصل ما به طور کلی شرح می‌دهیم که از چه نرم افزاری می‌خواهیم استفاده کنیم، جامعه آماری ما چه کسانی‌اند و تحقیق ما در کجا صورت می‌پذیرد.

روش تحقیق

آنچه در فصل سوم پایان نامه (روش اجرای تحقیق) می‌توانید بنویسید این است که یک مقدمه بیاورید و بگویید این فصل چه می‌گوید.

مطالعه در کتابخانه‌ی دانشگاه و یا منبع پایان­نامه‌ها می‌تواند کمک زیادی به شما بکند. بعد از نوشتن مقدمه قرار است یک تعریف کلی از روش تحقیق، جامعه آماری مورد بررسی، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات خود ارائه کنیم.

روش های مختلف جمع آوری اطلاعات

همانطور که می‌دانید روش‌های مختلفی وجود دارد: مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه، روش‌های کتابخانه‌ای و روش‌های تاریخی. تمام این‌ها می‌توانند روش‌های مورد استفاده‌ی شما برای جمع‌آوری اطلاعات باشند. برای مثال اگر از روش پرسشنامه استفاده کنید، می‌گویید که اندازه‌ی نمونه‌ای که مورد بررسی شماست چه قدر است، آیا این نمونه در یک شهر، کشور و یا در فضای مجازی است و بعد از آن روش خود، یعنی پرسشنامه را به طور کامل و با جزئیات شرح می‌دهید.

دو مقاله بسیار مهم وجود دارد که ما باید در فصل سوم پایان نامه به آن بپردازیم، مقاله روایی و پایایی.

 

چگونه پروپوزال بنویسیم

اعتبار پرسش نامه

اعتبار پرسشنامه و اعتمادی که به پرسشنامه داریم را باید بررسی کنیم و توضیح دهیم روایی و پایایی و آلفای کرونباخ چیست و اگر پرسشنامه‌ی شما پایایی مورد نظر را داشت جدول کرونباخ که پایایی را مشخص می‌کند را می‌آورید.

 

پروپوزال مدیریت نمونه-فصل دوم پایان نامه-فصل سوم پایان نامه

 

بعد از این مراحل، روش‌های آماری مورد استفاده‌ی خود را ذکر می‌کنید، برای مثال می‌گویید که از نرم افزار SPSS، LISREL و.. استفاده کرده‌ام؛ و برای هرکدام از این نرم افزارها می‌توانید شرح کاملی در نظر بگیرید.

چشم نوازی برخی پایان نامه های بی بخار

اینکه بعضاً می‌بینید برخی پایان­نامه‌ها سیصد-چهارصد و یا صد صفحه هستند دلیلش همین جزئیات به کار رفته است. برای هرکدام از این نرم افزارها کتاب‌های زیادی وجود دارد و شما می‌توانید ده یا پانزده صفحه به شرح هرکدام و آزمون هایشان بپردازید.

در فصل سوم پایان نامه به این نتیجه می‌رسید که برای مثال قرار است از آزمون رگرسیون یا SEM، از معادلات ساختاری به هدف خود برسم.

 

 

 

چطور پایان نامه بنویسم(قسمت اول)

, , ,

داستان یک پایان نامه و نگارش پایان نامه از آزاد مدیر شروع شد

در اینجا می‌خواهم یک توضیح کلی راجع به پایان­نامه بدهم. شما باید بدانید پایان­نامه در رشته‌های مدیریتی و علوم انسانی چیست و چرا ما باید آن را انجام دهیم و شامل چه مواردی می‌شود؟ دانستن این موارد همانطور که قبلاً گفتم یک دید کلی به شما می‌دهد.

 

پایان­ نامه شامل پنج فصل است و تک تک این فصل ها باید به دقت و پشتکار فراهم شوند چراکه اثر نهایی به نحوی نشان دهنده ی روحیه پژوهشی شماست و نباید از آن به آسانی عبور کرد.

فصل اول

فصل اول کلیات تحقیق است که خود شامل چند مبحث می‌شود که به ترتیب به این صورت است:

مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه‌ها، اهداف تحقیق (کلی و جزئی)

این فصل اول یا کلیات تحقیق همان پروپوزال است اما با جزئیات بیشتر؛ یعنی همان پروپوزالی که تصویب می‌کنید را در همین فصل اول می‌گنجانید.

با این تفاوت که بخشی از مطالبی که در پروپوزال آمده است را حذف می‌کنید و بعضی منابع و مسائل دیگر را به آن اضافه می‌کنید.

فصل اول معمولاً بین پنج تا بیست صفحه است. هر چه قدر که پایان­نامه و موضوعتان جدیدتر و به ­روزتر باشد ممکن است تعداد صفحات این فصل کمتر شود. زیرا منابع موجود برای چنین موضوعاتی در سطوح آکادمیک کمتر خواهد بود.

فصل دوم

چگونه پایان نامه بنویسمفصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه­ی تحقیق است. اگر آنچه را که در درس روش تحقیق پاس کرده‌اید به یاد داشته باشید، ما یک مقاله پایه را انتخاب می‌کردیم و با این مقاله پایه کار خود را آغاز می‌کردیم.

بهترین شیوه شروع این فصل استفاده از مقاله پایه یا بیس است. به این ترتیب که شما مقاله‌ی بیس خود را تشریح می‌کنید و تک تک جزئیاتی که در آن آمده است و پیشینه­ی تحقیق را می­آورید.

به این صورت که وقتی فصل دوم را باز می‌کنید خواهید دید که هر خطی که نوشته شده است، یک منبع یا رفرنس دارد و هرکدام از این منابع، یک مقاله یا پایان­ نامه هستند. شما می‌توانید به این منابع رجوع کنید و برداشت خود را از آنها بنویسید.

طولانی‌ترین و وقتگیرترین قسمت پایان­ نامه هم همین فصل دوم آن است که مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه‌ی تحقیق است.

در پروپوزال خود بسیار کوتاه به این پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق اشاره‌ای کرده‌اید اما در فصل دوم می‌خواهیم به صورت کامل و مفصل آن را توضیح دهیم.

برای مثال، شما چند واژه‌ی کلیدی دارید؛ مانند مدیریت منابع انسانی. شما باید تمام تئوری‌هایی که پشت این کلیدواژه هست را تشریح کنید و بگویید چه کسانی در گذشته چه در ایران و چه در خارج از ایران روی این کلیدواژه کار کرده‌اند و هدفشان چه بوده است و به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند، که بهترین نوع آن همان طور که عارض شدم همان مقاله پایه یا بیس است.

معمولاً برای انجام این فصل دوم کسی که مبتدی است باید حدود سه هفته تا یک ماه و یک هفته وقت بگذارد تا کامل شود.

دوستان آزاد مدیر  یادتان باشد حین نوشتن این فصل رفرنس دهی را فراموش نکنید.

هرآنچه که می‌نویسید باید با مرجع باشد و در غیر این صورت از اعتبار کار شما کاسته خواهد شد.

 

ثبت پروپوزال(مدیریتی ها)

, , ,

چگونه پروپوزال خود را در سیستم اتوماسیون برای دفاع از پایان نامه ثبت کنم؟

در این قسمت می‌خواهم درباره­ ی برداشتن واحدهای پایان­ نامه در دانشگاه آزاد صحبت کنم؛ به خصوص دانشگاه‌های آزاد تهران و شهرستان­های اطراف تهران مثل دانشگاه‌های قزوین، شمال و دانشگاه‌هایی که بیشتر مد نظر دارم علوم تحقیقات تهران و تهران مرکز هست. البته این پروسه را می‌توانیم به تمامی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مدیریتی مرتبط کنیم؛ این دقیقاً مثل کاری است که در دانشگاه آزاد اتفاق می­افتد.

شما برای اینکه به مرحله برداشتن پایان­نامه

محتوای محدود شده. / فقط اعضا میتوانند این پست را ببینند

شما نمی توانید محتوا را مشاهده کنید زیرا فقط مخصوص کاربران است. لطفا یا ثبت نام کنید برای دیدن این بخش.

پروپوزال نوشتن یادداشت اول

, , , , ,

 چگونه پروپوزال-پایان نامه-مقاله مدیریتی بنویسیم

سلام عرض می­کنم خدمت شما دوستان خوبم و همراهان گرامی!

 

پروپوزال-مقاله-پایان نامه-مدیریت-آزاد مدیر

آزاد مدیر

 

 

در اینجا می­خواهم  در وبسایت آزاد مدیر با شما به طور کلی راجع به پایان­نامه و مقاله ­های مدیریتی صحبت کنم؛ این مدیریت‌ها بیشتر سمت و سوی بازرگانی، دولتی، اجرایی و… دارد و مدیریت‌های بیمه، مالی و گرایش‌های دیگر با محدودیت‌های خاصی می‌توانند از این مطالب استفاده کنند، زیرا ما مجموعاً برای پایان­نامه مدیریت‌های بازرگانی، دولتی، اجرایی و MBA و… از نرم­افزارهای خاصی استفاده می­کنیم که در مدیریت مالی ممکن است حوزه‌ی استفاده از این نرم­افزارها گسترده­تر باشد یا در اقتصاد علاوه بر استفاده از چنین نرم­افزارهایی بعضاً از شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی هم بهره می­گیرند ولی ما در اینجا جنبه تحقیقاتی علوم انسانی را خیلی ساده پیش می­گیریم و قصدمان هم آشنایی با اصول ابتدایی است.

محتوای محدود شده. / فقط اعضا میتوانند این پست را ببینند

شما نمی توانید محتوا را مشاهده کنید زیرا فقط مخصوص کاربران است. لطفا یا ثبت نام کنید برای دیدن این بخش.