پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

,
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز در  زمینه های اقتصادی ، کاربردی و مدیریتی اقدام به پذیرش مقاله نموده است . کنفرانس فوق در تاریخ 21 اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد . مهلت ارسال مقالات برای این کنفرانس تا 25 فروردین 1397 می باشد . همچنین نتایج داوری …
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 گرایشIT

 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 گرایشIT زبان تئوری ریاضی آمار تولید پژوهش اقتصاد معدل بازاریابی تراز (نمره کل) رتبه کل 18.89 50.67 14.53 0 95.24 76.67 18.11 66.67 9000 5 75.56 56.67 0 0 39.68 5…
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 گرایشIT 

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 گرایشIT  تئوری مدیریت زبان ریاضی آمار تحقیق در عملیات اقتصاد بازاریابی تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه 43.33 87.78 12.22 26.67 50 82.22 55.56 19.37 9814 1 38.33 54.44 4…
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 گرایشIT

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 گرایشIT  اصول مدیریت اسلامی زبان تئوری مدیریت ریاضی آمار تولید تحقیق درعملیات اقتصاد معدل بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه 77.78 48.89 46.67 46.67 0 40 81.67 20 80 9888 1 60 18.89 58.89 56.67 37.7…
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 گرایشIT

 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 گرایشIT اصول مدیریت اسلامی زبان تئوری مدیریت اقتصاد ریاضی آمار تولید تحقیق درعملیات بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه 51.11 74.44 54.44 50 60 0 0 68.89 13.69 8557 2 22.22 60 37.78 55 36.67 0…
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز ( در حیطه اقتصاد و مدیریت) _ ارسال مقاله

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 گرایشIT 

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 گرایشIT  زبان تئوری رياضی آمار اقتصاد تولید تحقيق درعمليات معدل بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه کل 55.56 73.33 63.33 56.67 0 0 17.51 100 9751 2 13.33 85.33 25.83 61.67 70.18 …