کمیته حقوق کودک سازمان ملل از پیشنهاد پناهندگی سوئیس به خانواده کرد تمجید کرد

“ما از اقدام به موقع سوئیس استقبال می کنیم به تعلیق بازگشت کودکان به بلغارستان، مطابق با درخواست کمیته برای اقدامات موقت.»

ما همچنین از تصمیم برای ارزیابی مجدد وضعیت این کودکان و خطر قرار گرفتن آنها در معرض رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در صورت بازگشت به بلغارستان استقبال می کنیم. نشان دادن تعهد کشور به انطباق و همکاری با کمیتهاو افزود.

فرار از سوریه جنگ زده

این کودکان که اکنون 10 تا 14 ساله هستند، از مادری جوان به دنیا آمدند. قربانی خشونت جنسی که در سن 11 سالگی مجبور به ازدواج شده است و اولین فرزند خود را در سن 14 سالگی به دنیا آورد. خانواده در اوایل سال 2017 که از سوریه ویران شده در جنگ فرار کردند، به بلغارستان رسیدند و به والدین و فرزندانشان وضعیت پناهندگی و پناهندگی دادند.

پدر خشن

اخراج از اردوگاه پناهندگی و رفتار بسیار خشن پدر باعث شد که مادر و فرزندانش در خیابان ها برای غذا گدایی کنند و سپس، سه ماه بعد، به آلمان پناهنده شوند، آلمان که اقدامات حفاظتی او را در سال 2019 اعطا کرد.

او از ترس شوهرش، بچه ها را بار دیگر به سوئیس برد تا پناهندگی بگیرد، اما موفق نشد.

پس از دستور دبیرخانه دولتی مهاجرت سوئیس در آگوست 2020 مبنی بر اخراج خانواده به بلغارستان و رد درخواست تجدیدنظر در مورد آن تصمیم، مادر و فرزندان به کمیته حقوق کودک سازمان ملل درخواست کردند.

اعضا از مقامات سوئیس خواستند تا اقدامات موقت را برای تعلیق اخراج تا بررسی شکایت، مطابق با پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک اتخاذ کنند.

پرونده های بیشتر پناهندگی دوباره باز شد

مقامات سوئیس پس از آن پرونده کودکان و مادرشان را دوباره باز کردند و آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت شناختند. به دنبال آن اقدام، کمیته روز پنجشنبه تصمیمی مبنی بر توقف رسیدگی به شکایت خانواده صادر کرد.

“این است پنجمین مورد که در آن سوئیس بلافاصله روند رسیدگی به درخواست پناهندگی را باز کرده است پس از ثبت پرونده ها در کمیته و اعطای مجوز اقامت به کودکان پس از ارزیابی مجدد وضعیت آنها. اسکلتون گفت. “این پتانسیل مکانیسم شکایات را برای تسکین فوری کودکان نشان می دهد

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما