نوآوری و کار آفرینی ورزشی (آشنایی با مفهوم نوآوری و کار آفرینی)

, ,

نوآوری و کار آفرینی ورزشی (آشنایی با مفهوم نوآوری و کار آفرینی)

کار آفرینی ورزشی درواقع یعنی خلق ارزش‌جدید بااستفاده از تلاش‌های متعهدانه البته با درنظر گرفتن ریسک‌های ناشی‌از آن.

کار آفرینی ورزشی

شومپیتر اقتصاددان و سیاسی‌دان آمریکایی کارآفرینی را “تخریب خلق” نام گذاری کرد.

باتوجه به‌روند توسعه اقتصادی در کشورهای جهان‌اول و توسعه یافته به‌این مهم دست می‌یابیم که اقتصاد تحت‌تاثیر کارآفرینی است.

در کشورهای توسعه نیافته کارآفرینان نقش خودرا در توسعه‌اقتصادی به‌خوبی ایفا‌نکردند یا اهمیت ندادند وهمین مانع پیشرفت آنها شده‌است.

 

کار آفرینی ورزشیدراکر پدرعلم‌مدیریت، کار آفرینی را اختصاص‌داد به‌کسی که فعالیتی‌را با‌سرمایه اقتصادی‌خودش آغاز‌می‌کند وباعث تغییر ارزشها و تحول دراطراف خود می‌شود.

 

این سوال پیش می‌آید که چه چیزی باعث حضور و ورود کارآفرینی در عرصه اقتصاد کشورهای توسعه یافته شده است؟

درواقع می‌توان گفت مطالعات و پژوهش‌های اولیه و مستمر درزمینه کارآفرینی شاید مهمترین عامل حضور کارآفرینی در اقتصاد باشد.

پایه های مهم کارآفرینی نوآوری، پیشگامی و قابلیت ریسک پذیری است.

این پایه‌ها یا خصوصیات برای هردو رویکرد ورزشی قهرمانی‌و همگانی حائز اهمیت‌است. هر‌چند که‌این خصوصیات برای فهم بیشترکارآفرینی به‌کارگرفته می‌شوند.

کار آفرینی ورزشی موقعی ایجاد می‌شود که یک نهاد‌ورزشی، به‌طور مشترک وبه منظور پاسخگویی به‌یک فرصت و خلق‌ارزش رفتار می‌کند.

نهاد‌هایی که در امر ورزش ممکن است درگیر این مسئله شوند می‌توانند افراد، سازمان‌ها یا جوامع باشند.

انواع کارآفرینی ورزشی

کار آفرینی ورزشی انواع مختلفی دارد که در زیر ذکر شده است:

  1. کار آفرینی جامعه محور
  2. کار آفرینی شرکتی
  3. کار آفرینی بومی
  4. کار آفرینی بین ‌المللی
  5. کار آفرینی سازمانی
  6. کار آفرینی اجتماعی
  7. کار آفرینی زنان
  8. کار آفرینی فناوری
  9. کار آفرینی شهری

معرفی انواع کار آفرینی ورزشی

کارآفرینی جامعه محور

وقتی که کارآفرین و سازمان دریک جامعه به‌صورت مشترک و به‌دنبال یک هدف مشترک باشند.کار آفرینی ورزشی

در راستای ورزش کارآفرینی جامعه محور بین تیم‌های ورزشی، سازمان‌ها یا حامیان مالی ورزشکاران و حتی سازمان‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

منظور از سازمان‌های اجتماعی یعنی مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی است.

کار آفرینی ورزشی بر اقتصاد و اجتماع  به واسطه جامعه تاثیر می‌گذارد و از همین لحاظ آن‌را پویا می‌گویند.

رخ‌دادهای ورزشی و تیم‌ها، توسعه جامعه را به واسطه ایجاد انگیزه برای مشارکت در ورزش و فعالیت‌های ورزشی تحریک می‌کنند.

شرکای تجاری تیم‌های ورزش به‌وسیله سازمان‌های دولتی وهمچنین کسب‌و کارهای محلی باعث توسعه‌استادیوم‌های ورزشی و همچنین رخ‌دادهای ورزشی می‌شوند.

کارآفرینی جامعه‌محور با تحریک تمرکز کردن بر موضوعات اجتماعی، مانند جلوگیری از چاقی در دوران کودکی.

شرکای سازمان‌های مرتبط با ورزش را برای انجام وظایف‌ اجتماعی و مورد پسند انسان تحریک می‌کند.

سازمان (NBA) که یک سازمان‌ورزشی است به‌عنوان یک سازمانی که حامی‌ورزش است از تمام امکاناتش برای کمک‌به جامعه استفاده می‌کند.

این سازمان شعار (ما مراقب هستیم) را برای خود اختصاص داده است.

این شعار هم بیشتر برای تحریک جوانان است تا به وسیله انجمن بسکتبال با جوامع محلی درگیر باشند.

کار آفرینی شرکتی

این نوع کارآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که مشاغل در راستای نوآوری دست به عمل بزنند.

خب باتوجه به تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که نوآوری در زمینه ورزش دو حالت محصول محور یا فرآیند‌محور دارد.

ورزش هایی که کماکان مسیر پیشرفت و توسعه را دارند طی می‌کنند نوآوری محصول محور در میانشان بیشتر بروز یافته.

البته شاید برای این نوع ورزش ها اسنوبورد مثال خوبی باشد.

اما ورزش هایی مانند اسکی نوآوری فرایند محور در بینشان بروز یافته.

چیزی که باعث موفقیت در کسب وکار ورزشی می‌شود قیمت محصول، مکان عرضه و طریقه معرفی محصول به بازار است.

کارآفرینی نژادی

یکی از عوامل مهم که باعث تغییرات اجتماعی می شود همین کارآفرینی نژادی است.

این نوع کارآفرینی موقعی اتفاق می‌افتد که افراد با ملیت های متفاوت در نوآوری ایفای نقش می کنند.

خوشبختانه امر ورزش باعث‌شده که افراد بومی بتوانند در حرفه‌ورزشی که توانایی دارند به‌دلیل جایگاه اجتماعیشان بدون تبعیض افتخار کسب‌کنند.

کارآفرینی سازمانی

این نوع کارآفرینی موقعی اتفاق می‌افتد که یک نهاد دنبال طرح هایی باشد که باعث تغییر سازمان شود.

در امر ورزش نهادهای زیادی هستند که باعث تغییر در سازمان های ساختار یافته شدند به خصوص در ورزش حرفه‌ای.

کمیته بین المللی المپیک (IOC) و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) از جمله این نوع نهاد ها هستند.

کار آفرینی بین المللی

این مدل از کار آفرینی زمانی اتفاق می افتد که یک سازمان در بازار بین المللی توسعه پیدا کند.

این نوع از کار آفرینی در ورزش های بین المللی با استفاده از بازار های خارجی جدید دیده می شود.

کار آفرینی اجتماعی

این مدل از کارآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که هدف‌هایی که خصوصی نیستن و غیر انتفاعین با ایده‎های شغلی مشترک باشند.

کار آفرینی اجتماعی در زمینه ورزش باعث می شود تا در مسائل اجتماعی تغییر ایجاد شود.

کار آفرینی فناوری محور

زمانی که نوآوری در فناوری به وجود آید در واقع فناوری محور نامیده می شود.

توسعه در تکنولوژی ها مانند اینترنت و ماهواره باعث شد تا حضور افراد در امر ورزش بیشتر شود.

کار آفرینی زنان

وقتی که زنان در شغل های متفاوت ایفای نقش کنند باعث ایجاد این نوآوری می شود.

در آمریکا و در راستای ورزش کار آفرینی زنان در ورزش‌هایی که توسط آنها صورت می گیرد افزایش یافته است.

کار آفرینی شهری

محققان به‌این نتیجه رسیدند که میزبانی المپیک‌و درواقع رویداد‌های ورزشی باعث‌می‌شود تا زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌و سیاسی یک‌جامعه توسعه یابد.

با این وجود اگر مسئولان کشور پشتیبان باشند و حمایت کنند این مهم باعث می‌شود تا کارآفرینی شهری افزایش پیدا‌کند.

 

نوآوری ورزشی

یکی از بخش های پر اهمیت در زمینه کارآفرینی، نو آوری است.

موسسه های کارآفرینی نوآوری را به دست می‌گیرند تا بتوانند در بازارهای جهانی پیشروی کنند و به رقابت بپردازند.

جالب است بدانیم نوآوری در زمینه‌ورزش توسط تیم‌های ورزشی سازمان‌هایی که در زمینه ورزش فعالیت دارند و همچنین بازیکنان اتفاق‌می‌افتد.

وقتی که یک تیم ورزشی برای بهتر کردن عملکرد خودش یک استراتژی جدید و خاصی را ایجاد می کند.

در دهه گذشته پر اهمیت‌ترین نوآوری که باعث کمک به عملکرد تیم‌ها شده‌بود استفاده از مدل‌ریاضی و تحلیل‌آماری ورایانه‌ای بود.

توسعه لیگ ورزشی و همچنین راه یافتن آنها به مرحله جهانی از اتفاقات خوب این نوآوری در زمینه ورزش بوده‌است.

به عنوان مثال چیزی که باعث ایجاد لیگ جهانی فوتبال آمریکایی شد لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا بود.

به وجود آمدن این نوآوری سبب امتیازات در کانادا و آمریکا شد.

تغییر و تحول در فناوری هم باعث ایجاد نوآوری در زمینه ورزش شده است.

وقتی که ما در زمینه فناوری (مهندسی و مواد) ترقی پیدا کنیم این خود مسبب موفقیت در ورزش می‌شود.

شرط بندی در زمینه ورزشی-اینترنتی، وبلاگ‌های که در راستای ورزش ایجاد شده و همچنین سایتهایی که مختص باشگاه‌های ورزشی است.

این ها همه باعث شدند که مسیر استفاده از ورزش دگرگون شود.

تکنولوژی های به وجود آمده در راستای ورزش مانند بازی های رایانه ای -ورزشی باعث نوآوری در امر ورزش شدند.

این بازی ها همچنین جز محبوب ترین بازی های رایانه ای شناخته شدند.

جالب است که بدانیم مد هم باعث نوآوری و کار آفرینی در زمینه ورزش است

شرکت هایی که در این راستا پیشرو بودند از جمله شرکت آیداس و نایکی هستند.

این شرکت ها با تولید کردن مواد جدید در وسایل و لباس ها باعث این پیشروی شدند.

متدی دیگر از کارهای نوآورانه این بود که لباس‌هایی با مارک مشخص برای مشتریان اسم و رسم‌دار ورزشی ایجاد شد.

و همین امر باعث ترویج آن در جامعه شد.

نکته مهم دیگری که باعث شد سازمان های ورزشی ساختار جدید بگیرند و در واقع باز آفرینی شوند.

این بود که از نماد باشگاه و مارکشان در زمینه مد استفاده شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *