جلوگیری از ورود 800 سلاح به کیشور در 55 روز گذشته

فرمانده مرزبانی کیشور از کشف نزدیک به 800 قبضه سلاح جنگی در 55 روز گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار احمدعلی گودرزی در بازدید از نمایشگاه اسلحه و مهمات استان مرزبانی کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان اغتشاشات اخیر که منشأ آن شر آمریکا و کودک است. با کشتار رژیم اسرائیل، دشمنان به تعدادی از مردم کمین کرده اند، خودی ها و حامیان فریب خورده آنها در خارج از کشور قصد داشتند با هدف برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه، سلاح و مهمات وارد کشور کنند.»

وی با بیان اینکه در 55 روز گذشته مرزبانان حدود 800 قبضه سلاح کشف کردند که نسبت به مدت مشابه 40 درصد رشد داشته است، افزود: در این راستا 16 قاچاقچی اسلحه و مهمات با کمک نیروهای مسلح دستگیر شدند. مرزبانان. .»

به گزارش سایت پلیس، گودرزی با تاکید بر برخورد جدی مرزبانان با قاچاقچیان اسلحه و مهمات گفت: ورود هر نوع سلاح و مهمات به کیشور و بی توجهی به قانون حمل سلاح جرم تلقی می شود و مرتکب جرم خواهد بود. به مجازات های مقرر محکوم شد.»

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما