این خانه در سنگر است

با تغییر وضعیت نبض، وی در کلینگی در پایتخت آپارتمان خرید، این خانه در سنگر فروخته شد و ملک فروخته شد. بررسی ها حاکی از کاهش شدید حجم معاملات در پاییز است. بازار خانه های ساخته شده در کلینگی بیش از 20 سال پیش در دوره گرانی مسکن، توجه متقاضیان خرید مسکن این بود که پاییز امسال بیشترین کاهش معاملات مسکن در این محدوده سنی واحدهای مسکونی به ثبت رسیده است. آخرین خریداران مسکن در سنگر متوقف شدند

به گزارش اقتصاد، این موضوع را می توان بر اساس وضعیت فعلی بازار مشاهده کرد. سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز که در اواسط دهه 90 یعنی در سالهای بازار معتدل – قبل از رونق – بیش از 50 درصد از کل معاملات خرید مسکن در شهر تهران هم اکنون به کمتری رسیده است. بیش از 30 درصد در عین حال حجم فروش سهام از 5 به 7 درصد کل معاملات در سال های قبل از جهش افزایش یافت و اکنون به سه برابر یعنی حدود 21 درصد رسیده است.

دلیل این جابجایی تقاضا و افزایش سهم مسکن از کل معاملات ملکی ناشی از جهش شدید قیمت ملک در تهران از سال ۱۳۹۶ است. جهش شدید قیمت مسکن و طولانی شدن دوره رشد سریع قیمت ها منجر به کاهش قابل توجه تقاضا برای سرمایه و تبدیل به مسکن بهتر شد. در این میان کاهش عرضه مسکن نوساز به بازار به دلیل رکود ساخت و ساز و کاهش تعداد آپارتمان های نوساز به بازار املاک و همچنین افزایش سهم واحدهای مسکونی از کل. تعداد معاملات مسکن موثر بوده است.

روند یک سال اخیر نیز رشد خرید خانه های بالای 20 سال و کاهش خرید خانه های نوساز را نشان می دهد. قیمت فروش امسال نسبت به قیمت فروش سال گذشته 59 درصد افزایش داشته (با توجه به این روند) در حالی که فروش جدید 15 درصد و کل فروش 10 درصد کاهش داشته است. اما در پاییز امسال شرایط جدیدی در بازار خانه های کلینگی مشاهده می شود.

تحلیل آمار رسمی آخرین تحولات بازار مسکن (بر اساس تغییرات ماهانه حجم معاملات) نشان می دهد که در شهریور ماه سال جاری خرید مسکن در کلینگی با بیشترین کاهش ماهانه نسبت به سایر سنین افزایش یافت. گروه ها؛ خرید خانه های کلینگی بالای 20 سال در این ماه نزدیک به 15 درصد کاهش یافت. کاهش ماهانه نوسازها 9/5 درصد و کاهش ماهانه حجم معاملات مسکن در تمامی گروه های سنی 10 درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد دلیل کاهش شدید خرید این مسکن ها در مهر امسال (نسبت به شهریور) احتیاط سرمایه گذاران نسبت به بالا بودن قیمت ها در بازار مسکن است. در واقع در صورت شدید بودن معاملات، خرید خانه در گوشه آخرین خریداران ملک-واحد طایفه، از احتیاط آخرین خریداران برای ورود به بازار و تکمیل معامله، سند جدیدی صادر می شود. در ماه‌های اخیر به دلیل ناآشنا بودن، بالا بودن قیمت مسکن و کاهش تقاضای مسکن، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری وارد بازار شده‌اند و برای خرید آپارتمان اقدام می‌کنند.

در واقع یک سوال مهم باعث شده است که این احتیاط در جهت تقاضای مسکن که عمدتا سرمایه گذاران هستند وجود داشته باشد. سوال اینجاست که آیا اکنون که قیمت مسکن در سطحی بالا و نامعلوم قرار دارد و از سوی دیگر قدرت خرید این واحدها به شدت کاهش یافته است، آیا ورود به بازار ملک برای معاملات سرمایه ای سودآور و جذاب خواهد بود؟ در واقع خریداران و سرمایه گذاران در نهایت می خواهند این واحدها را به چه کسانی و به چه قیمتی توجیه کنند؟ اگرچه تداوم پمپاژ انتظارات تورمی و شرایط نامطلوب متغیرهای خارجی موثر بر بازار مسکن می تواند سطح قیمت ها را مجدداً افزایش دهد، اما به دلیل کمبود قدرت خرید، توانایی بازار برای تغییر در اواخر رونق معاملات ملکی بالاست. بنابراین تقاضای غالب ملک در شرایط فعلی که سرمایه گذاران هستند با احتیاط بیشتری وارد بازار شده و گروهی از آنها نیز خرید خود را متوقف کرده اند.

همین موضوع باعث شده است که سرعت خرید مسکن در بازار آپارتمان های کلینگی تهران که در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته، اکنون به میزان قابل توجهی و بیشتر از سایر رده های سنی آپارتمان ها سقوط کند. در واقع بیشترین کاهش معاملات مسکن مهرماه نسبت به شهریور 1401 در بازار این واحدها بوده است.

تورم جومب سه براب شمال تهران

بررسی‌های Dneyay эkstosan درباره تغییرات بازار پاییزی معاملات ملکی بر اساس آمار بانک مرکزی از وضعیت مهرماه، حاکی از شرایط متفاوت در مناطق شمالی و جنوبی تهران است. بررسی ها حاکی از آن است که در حالی که در مهرماه امسال نسبت به شهریور ماه 1401 حجم معاملات ملکی در کل شهر تهران 10 درصد کاهش داشته است، این میزان در 5 منطقه شهر اول تهران (نیمه شمالی) 14 درصد بوده است.

تعداد معاملات خرید مسکن در مناطق جنوبی (مناطق 9 تا 20) نه تنها کمتر از تعداد معاملات نیمه شمالی بوده، بلکه از تعداد معاملات کل شهر تهران نیز کمتر بوده است. در این مناطق معاملات خرید مسکن در مهرماه نسبت به شهریورماه 7/8 درصد کاهش داشته است. در عین حال، نه تنها کاهش خرید ملک در جنوب تهران کمتر از شمال پایتخت بود، بلکه تورم ماهانه املاک در این مناطق بیش از سه برابر تورم ماهانه املاک بود. در شمال تهران

میانگین قیمت مسکن در مناطق از 1 تا 5 شهریورماه امسال نسبت به شهریور 1401 1/0 درصد افزایش داشته است. اما متوسط ​​قیمت مسکن در مناطق واقع در جنوب شهر تهران 2/3 درصد افزایش یافت. تورم ماهانه مسکن در کل شهر تهران 1/2 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد در شرایطی که حجم معاملات مسکن در شمال تهران و همچنین گروهی از متقاضیان (عمدتا سرمایه گذاران) در جنوب پایتخت کاهش محسوسی دارد، قیمت در این مناطق تغییر می کند. نسبت به نواحی شمالی تیزتر هستند.

محل بازار

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما